mdbook-cat-prep

Crates.iomdbook-cat-prep
lib.rsmdbook-cat-prep
version1.0.9
sourcesrc
created_at2020-03-20 10:03:09.664842
updated_at2021-01-24 22:38:24.286012
descriptiona preprocessor for mdbook which provides teacher, subject, material and tag functionality
homepagehttps://gjk.cat
repositoryhttps://github.com/gjk-cat/cat-prep
max_upload_size
id220664
size152,958
Lukáš Hozda [magnusi] (luciusmagn)

documentation

https://docs.rs/mdbook-cat-prep/

README

Cat-Prep - mdBook preprocesor na tvorbu úložiště studijních materiálů

Tento preprocesor umožňuje generování hierarchie učitelů, předmětů, materiálů a tagů uvnitř mdBook knihy.

Přestože nejlépe funguje s html renderererm, nemá implementovaná omezení na backend. Výstup v LaTeXovém a EPUB backendu je momentálně méně než potěšující, chyba však stojí na straně rendererů

 • nemají kompletní podporu markdownu a HTML.

cat-prep je tedy future-proof a jeho výstup v těchto formátech se bude zlepšovat s tím, jak se budou zlepšovat dané renderery.

Požadavky

 • libovolný Linux

 • následující programy:

  • ls
  • xargs
  • git
  • sh
  • true
  • mdbook a jeho links preprocesor (musí být v book.toml specifikován před cat-prepem)
 • aby cat-prep mohl pracovat, musí mdbook běžet uvnitř gitového repozitáře

Dokumentace

K API dokumentaci je možné přistoupit následujícími způsoby

Většina symbolů je má krátkou a dlouhou dokumentaci, vyplatí se je tedy rozkliknout.

Instalace

Nejjednodušším způsobem instalace je instalace pomocí nástroje cargo.

Pro instalaci poslední publikované verze:

cargo install mdbook-cat-prep

Pro instalaci nejnovější verze z gitu:

cargo install --git "https://github.com/gjk-cat/cat-prep"

Dále je možná manuální instalace uvnitř naklonovaného repozitáře:

git clone https://github.com/gjk-cat/cat-prep
cd cat-prep
cargo install --path .

Pozn. instalace v debug módu umožňuje nahlížet na CatContext.

Použití

Předpokladem použití cat-prepu je splnění požadavků vypsaných výše a přítomnost programu mdbook-cat-prep v PATH ať už prostřednictvím instalace nebo jiným způsobem.

 1. Nejdříve je potřeba v mdbooku nastavit, že má používat preprocessor cat-prep
# v souboru book.toml na konec
[preprocessor.cat-prep]

další doporučená nastavení:

[output.html]
theme = "src/theme" # kde src/theme vede k naklonovanému kočičkovému tématu.
# pro jeho správnou funkcí je zapotřebí kočičkový obrázek, který je k nalezení
# ve většině repozitářů. Popř. jde nahradit libovolným jiným obrázkem.
# Zvířátka preferována
 1. Poté je zapotřebí vytvořit složku teachers a, pokud možno, prvního učitele pro váš účet.
mkdir teachers
kak teachers/jmeno.toml # zvolte libovolný editor

V souboru jmeno.toml:

jmeno = "Lukáš Hozda"     # má odpovídat jménu, které osoba používá v gitu, tj. `user.name`
email = "luk.hozda@gmail.com" # odpovídá email, který osoba používá v gitu, tj. `user.email`
username = "magnusi"     # pro kontexty, kde se nevyplatí používat email nebo jméno, např. odkazy
# libovolný popisek, formátován jako markdown, může sloužit na extra informace
# doporučuje se začínat na třetí úrovni nadpisů v zájmu přehlednosti seznamu vyučujících
bio = """
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed lacinia hendrerit placerat.

### Mauris posuere libero dui
non feugiat nunc imperdiet non. Ut pharetra sodales mi,
quis __sagittis__ velit __tristique__ tincidunt.[1]

### Sed in tellus tincidunt, molestie libero vel,
semper mi. Praesent lacus felis, `aliquam` in tempor vel,
fringilla eget dui. Quisque *tristique* pulvinar fringilla.

[1]: <https://www.lipsum.com/feed/html>
"""
 1. Následně je možné vytvořit libovolné stránky, které nejsou součástí předmětů, viz https://rust-lang.github.io/mdBook/.

 2. Tvorba prvního předmětu. Umístění předmětu může být libovolné, pokud splňuje tyto tři podmínky:

  1. je ve podsložce složky src (teoreticky, v src by to fungovalo také, ale potom by mohl existovat jen jeden předmět)
  2. není v podsložce jiného předmětu
  3. složka ve které je obsahuje soubor subject.md
mkdir -p src/predmety/predmet1
touch src/predmety/predmet1/subject.md
kak src/predmety/predmet1/subject.md # nebo libovolný jiný editor

Následně je v souboru subject.md vytvořit header a nějaký počáteční obsah.

nazev = "Můj první předmět"
zodpovedna_osoba = "Lukáš Hozda"
# ↑ pokud možno, mělo by odpovídat jménu, emailu nebo usernamu některého vyučujícícho
#  pokud je autorem někdo jiný, zadejte email.
bio = "krátký popisek předmětu"

+++

## Můj první předmět

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In varius lacinia risus eu vehicula. Vestibulum consectetur
feugiat dignissim. Mauris sed leo id lectus commodo egestas.
Integer sed ligula quis lorem viverra fringilla lobortis at elit.
Fusce a eros laoreet, dictum enim et, pellentesque erat.

Na konci souboru by nemělo být nic, co by mohlo narušit výpis jednotlivých materiálů v předmětu.

 1. Dále je možné vytvořit první materiál tohoto předmětu
touch src/predmety/predmet1/material1.md
kak src/predmety/predmet1/material1.md # nebo libovolný editor

Následně je zapotřebí vytvořit v souboru material.md hlavičku a počáteční obsah.

nazev = "Můj první článek"
tagy = ["tag1", "tag2", "tag3"]
datum = "20.1.2019" # dobrovolné a libovolné. Jelikož "datum" je singulár od "data", lze použít jakkoliv :^)

+++

# Můj první článek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In varius lacinia risus eu vehicula. Vestibulum consectetur
feugiat dignissim. Mauris sed leo id lectus commodo egestas.
Integer sed ligula quis lorem viverra fringilla lobortis at elit.
Fusce a eros laoreet, dictum enim et, pellentesque erat.
 1. Nyní nesmíme zapomenout zmínit tyto soubory v SUMMARY.md (viz návod u mdbook), jinak je mdbook a tudíž ani cat-prep neuvidí. Kočičková hierarchie je paralelní hierarchii SUMMARY.md, ale není špatný nápad reflektovat kočičkovou hierarchii v té kočičkové.
...

- [Předmět 1](./predmety/predmet1/subject.md)
	- [Článek 1](./predmety/predmet1/material1.md)

...
 1. Nyní je možné knihu sestavit:
mdbook build

nebo spustit live-reload server pro další vývoj knihy:

mdbook serve

Šablona

Alternativně lze využít šablonu z repozitáře https://github.com/gjk-cat/sablona

Automatický deployment na ZEIT.CO

gjk.cat je možné poměrně jednoduše deploynout na platformu ZEIT.CO.

 1. Po založení účtu na ZEIT.co si zapněte integraci s Githubem nebo Gitlabem
 2. Importujte repozitář s instancí kočky jako projekt do ZEITu
 3. Při instalaci si jako build command zvolte sh ./build a jako výslednou složku book. Ostatní hodnoty měnit nemusíte
 4. To by mělo nastavit automatický deployment po přidání nových commitů. Nyní si do repozitáře zkopírujte soubor build.def z cat-prepu
 5. Zaměňte hodnoty viz soubor a přejmenujte jej na build
 6. Po pushnutí by se měl projekt již správně deploynout

Pozn. Vzhledem k tomu, že v současné době bohužel ZEIT nezachovává .git složku, tak je uvnitř skriptu příkaz, který repozitář reklonuje a knihu zkompiluje v něm. cat-prep totiž ke své funkci vyžaduje práci v gitovém repozitáři a čtení jeho historie.

License

Soubor je licencován open-source licencí Fair:

Lukáš Hozda <me@magnusi.tech> 2020 (c)

Usage of the works is permitted provided that this instrument is retained with the works, so that any entity that uses the works is notified of this instrument.

DISCLAIMER: THE WORKS ARE WITHOUT WARRANTY.
Commit count: 53

cargo fmt