ouroboros_macro

Crates.ioouroboros_macro
lib.rsouroboros_macro
version0.18.3
sourcesrc
created_at2020-09-20 00:53:05.914063
updated_at2024-01-21 19:08:57.301633
descriptionProc macro for ouroboros crate.
homepage
repositoryhttps://github.com/someguynamedjosh/ouroboros
max_upload_size
id290575
size105,245
(someguynamedjosh)

documentation

https://docs.rs/ouroboros_macro

README

Commit count: 0

cargo fmt