No repository, no homepage

List of crates that don't have a "repository" field in their Cargo.toml file and not even a "homepage" field that might help locating the repository. In order to make it easier for user of a crate to find the public VCS (Version Control System) of the crate, it is recommended that each crate will include the repository filed in the Cargo.toml file. You can find further explanation and how you might help fixing this.

Total: 24,591

name update at owner repo count CI fmt
scorched 2024-05-14 01:57:08.953568 Mr.Ender NA NA NA fmt
waffle 2024-05-14 01:15:07.055558 Chris Fallin NA NA NA fmt
sdf-df-guest 2024-05-14 00:04:54.934129 Sehyo Chang NA NA NA fmt
controller 2024-05-13 21:59:52.942768 (coredb-service-user) NA NA NA fmt
scatternotes 2024-05-13 21:48:50.840138 Lukas NA NA NA fmt
termfmt 2024-05-13 21:28:28.119972 Lukas NA NA NA fmt
stud 2024-05-13 21:17:25.757203 Jack Foltz NA NA NA fmt
stud-macros 2024-05-13 21:16:58.163695 Jack Foltz NA NA NA fmt
stablebond-sdk 2024-05-13 19:58:52.4714 Landon Poch NA NA NA fmt
stablebond-events 2024-05-13 19:57:37.479598 Landon Poch NA NA NA fmt
xelis_hash 2024-05-13 19:52:13.022263 (hainakus) NA NA NA fmt
conways-game-of-languages 2024-05-13 19:29:20.142161 Cedric Neergaard NA NA NA fmt
lrpm 2024-05-13 18:48:36.512652 Rohan Vashisht NA NA NA fmt
br-web 2024-05-13 18:30:08.770668 携带 NA NA NA fmt
alkyd 2024-05-13 18:29:58.066977 GekSupport NA NA NA fmt
br-maths 2024-05-13 18:05:44.004146 携带 NA NA NA fmt
oxt-confidence 2024-05-13 17:50:02.440205 Stephen Cameron NA NA NA fmt
n4n5 2024-05-13 17:43:56.016939 n4n5 NA NA NA fmt
paladin 2024-05-13 17:35:03.99192 Zach Brown NA NA NA fmt
litegrep 2024-05-13 16:53:58.893461 Ianos NA NA NA fmt
iamgroot 2024-05-13 16:13:06.719877 Sergey Melnychuk NA NA NA fmt
musicgpt 2024-05-13 16:10:30.913614 Gabriel NA NA NA fmt
temboclient 2024-05-13 16:00:10.46048 (coredb-service-user) NA NA NA fmt
test_module 2024-05-13 15:57:09.002147 .Barsik NA NA NA fmt
test_module_impl 2024-05-13 15:54:54.688466 .Barsik NA NA NA fmt
grocer 2024-05-13 15:40:34.716733 buzzqrd NA NA NA fmt
lowbulls 2024-05-13 15:37:14.331272 Elias Gottsbacher NA NA NA fmt
s_nor 2024-05-13 15:31:49.142622 Skub NA NA NA fmt
antimatter_api 2024-05-13 15:09:45.739189 Michael Andersen NA NA NA fmt
oma-refresh 2024-05-13 15:01:14.00968 Mag Mell NA NA NA fmt
pharmsol 2024-05-13 14:14:36.205239 Markus Hovd NA NA NA fmt
ci-tron 2024-05-13 13:45:00.509315 rust-libp2p Maintainers NA NA NA fmt
nixify 2024-05-13 13:17:13.573399 (stannls) NA NA NA fmt
aderyn_py 2024-05-13 12:56:06.54152 Alex Roan NA NA NA fmt
aderyn 2024-05-13 12:55:49.333736 Alex Roan NA NA NA fmt
aderyn_driver 2024-05-13 12:55:26.291766 Alex Roan NA NA NA fmt
aderyn_core 2024-05-13 12:55:05.750505 Alex Roan NA NA NA fmt
gtest 2024-05-13 12:25:27.457306 dev NA NA NA fmt
gcore 2024-05-13 12:20:58.614482 dev NA NA NA fmt
gear-stack-buffer 2024-05-13 12:19:42.936875 dev NA NA NA fmt
gear-ss58 2024-05-13 12:19:38.358353 (clearloop) NA NA NA fmt
galloc 2024-05-13 12:19:32.078213 dev NA NA NA fmt
typeid 2024-05-13 10:52:11.529794 Lanthanum NA NA NA fmt
fusen-rs 2024-05-13 10:47:32.317003 kwsc98 NA NA NA fmt
fusen-macro 2024-05-13 10:46:38.878613 kwsc98 NA NA NA fmt
fusen-common 2024-05-13 10:45:32.530956 kwsc98 NA NA NA fmt
net-deleter-api 2024-05-13 10:30:10.780017 (net-stalker-bot) NA NA NA fmt
ffi_types 2024-05-13 10:16:44.578233 Jeong, YunWon NA NA NA fmt
dead-man-switch 2024-05-13 09:44:35.569792 Jose Storopoli NA NA NA fmt
bandrip 2024-05-13 09:01:31.777875 (stannls) NA NA NA fmt
wx_grep 2024-05-13 08:54:46.386207 wenxin NA NA NA fmt
auth_service_tak 2024-05-13 08:42:12.501435 (tak-sky) NA NA NA fmt
job-pool 2024-05-13 08:17:58.219478 Saúl NA NA NA fmt
ergrep 2024-05-13 08:13:22.684323 Erfi Anugrah NA NA NA fmt
rhtml 2024-05-13 07:49:24.571131 Saúl NA NA NA fmt
http-srv 2024-05-13 07:13:11.737784 Saúl NA NA NA fmt
url-utils 2024-05-13 07:04:21.154681 Saúl NA NA NA fmt
hypers_macro 2024-05-13 07:02:53.798076 (lo-ferris) NA NA NA fmt
http-server-pool 2024-05-13 06:59:34.571201 Saúl NA NA NA fmt
http_server_url 2024-05-13 06:44:35.885541 Saúl NA NA NA fmt
zip-optional 2024-05-13 05:49:52.441064 Jorge Hernandez NA NA NA fmt
ra_ap_test_utils 2024-05-13 05:22:09.917004 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_proc-macro-srv-cli 2024-05-13 05:20:13.100359 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_proc_macro_srv 2024-05-13 05:19:51.820228 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_load-cargo 2024-05-13 05:19:31.745117 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_vfs-notify 2024-05-13 05:18:36.580942 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_project_model 2024-05-13 05:18:23.800391 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_proc_macro_api 2024-05-13 05:18:01.93526 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
cw-pause-once 2024-05-13 05:17:54.573676 Jorge Hernandez NA NA NA fmt
ra_ap_ide 2024-05-13 05:17:41.447455 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_diagnostics 2024-05-13 05:15:49.879031 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_completion 2024-05-13 05:14:58.970394 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_assists 2024-05-13 05:14:08.504475 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_db 2024-05-13 05:13:10.89669 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir 2024-05-13 05:12:20.973781 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ics721-types 2024-05-13 05:12:12.311422 Jorge Hernandez NA NA NA fmt
ra_ap_hir_ty 2024-05-13 05:11:36.53235 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir_def 2024-05-13 05:10:53.901043 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
cw-cii 2024-05-13 05:10:24.397653 Jorge Hernandez NA NA NA fmt
ra_ap_profile 2024-05-13 05:10:24.014866 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir_expand 2024-05-13 05:10:13.062178 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_mbe 2024-05-13 05:09:51.506405 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_intern 2024-05-13 05:09:39.2291 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_flycheck 2024-05-13 05:09:32.770189 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_toolchain 2024-05-13 05:09:16.744982 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_base_db 2024-05-13 05:09:11.330397 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_span 2024-05-13 05:08:54.716803 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_vfs 2024-05-13 05:08:39.024752 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_paths 2024-05-13 05:08:28.702248 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_text_edit 2024-05-13 05:08:09.473857 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_parser 2024-05-13 05:08:03.593444 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_limit 2024-05-13 05:07:55.239939 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_cfg 2024-05-13 05:07:32.092547 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_tt 2024-05-13 05:07:21.023893 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_stdx 2024-05-13 05:07:10.213912 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
rust_tutorial_dong 2024-05-13 04:41:10.011948 dongrv NA NA NA fmt
bpx-api-client 2024-05-13 04:03:27.719464 Ryosuke Minami NA NA NA fmt
ratatui-macros-derive 2024-05-13 03:24:53.889799 Dheepak Krishnamurthy NA NA NA fmt
ratatui-macros-core 2024-05-13 03:24:02.047676 Dheepak Krishnamurthy NA NA NA fmt
flaq 2024-05-13 02:32:36.753892 James Appleton NA NA NA fmt
sdf-row-guest 2024-05-13 00:48:28.957711 Sehyo Chang NA NA NA fmt
approx-derive 2024-05-13 00:21:17.527265 Jonas Pleyer NA NA NA fmt
strain 2024-05-12 23:57:36.46129 Jaco Malan NA NA NA fmt
hyprsome 2024-05-12 20:02:51.918448 (sopa0) NA NA NA fmt
forge-types 2024-05-12 19:02:21.249402 Zack Balbin NA NA NA fmt
coalesced_intervals 2024-05-12 18:17:35.125976 Chris Leary NA NA NA fmt
tfutils 2024-05-12 17:01:52.69341 Technofab NA NA NA fmt
herculanocm_library 2024-05-12 16:20:01.853253 Herculano Cunha NA NA NA fmt
arrowbatch 2024-05-12 15:21:11.660246 Guillermo Rodriguez NA NA NA fmt
locustdb-serialization 2024-05-12 14:46:06.783809 Clemens Winter NA NA NA fmt
sidan-csl-rs 2024-05-12 13:11:03.062596 TW NA NA NA fmt
mec 2024-05-12 12:17:49.755558 Kondo Uchio NA NA NA fmt
mrubyedge 2024-05-12 12:17:34.698355 Kondo Uchio NA NA NA fmt
rustmd 2024-05-12 11:52:00.955913 Phillip-England NA NA NA fmt
free_log 2024-05-12 11:16:18.129726 Braden Steffaniak NA NA NA fmt
free_log_writer 2024-05-12 11:15:48.52433 Braden Steffaniak NA NA NA fmt
free_log_client 2024-05-12 11:14:57.352709 Braden Steffaniak NA NA NA fmt
free_log_models 2024-05-12 11:14:43.217993 Braden Steffaniak NA NA NA fmt
lp-pack-scanner 2024-05-12 09:19:58.731566 Jemal Mtskerashvili NA NA NA fmt
ipc_channel_adapter 2024-05-12 08:47:40.146145 David Alsh NA NA NA fmt
rust_wheel 2024-05-12 03:55:42.008345 JiangXiaoqiang NA NA NA fmt
fim 2024-05-12 01:37:54.086088 (SilkRose) NA NA NA fmt
vika 2024-05-12 01:35:00.189247 (ZacRenis) NA NA NA fmt
mlp 2024-05-12 01:33:33.342722 Meadowsys NA NA NA fmt
nopony 2024-05-12 01:29:38.833147 (SilkRose) NA NA NA fmt
brackets 2024-05-12 00:54:16.750352 Jackson Zamorano NA NA NA fmt
brackets-macros 2024-05-12 00:54:09.841892 Jackson Zamorano NA NA NA fmt
sync-extra 2024-05-11 22:41:14.852906 Wei Tang NA NA NA fmt
gmatlib 2024-05-11 22:14:06.87183 Grant C. NA NA NA fmt
avenger-vega 2024-05-11 21:05:15.169214 Jon Mease NA NA NA fmt
avenger 2024-05-11 21:05:01.364285 Jon Mease NA NA NA fmt
folktime 2024-05-11 21:02:15.83962 Ľubomír Kurčák NA NA NA fmt
pretty-copy 2024-05-11 20:50:04.31577 Anna-Sophie Zaitsewa NA NA NA fmt
qid 2024-05-11 19:31:37.188988 Dave Jahng NA NA NA fmt
ps-mbuf 2024-05-11 17:12:58.382685 Prokop Schield NA NA NA fmt
sqruff 2024-05-11 17:00:20.098719 Louis J. NA NA NA fmt
sqruff-lib 2024-05-11 16:59:02.37648 Louis J. NA NA NA fmt
belajar-say-hello 2024-05-11 16:53:58.813139 Eko Kurniawan Khannedy NA NA NA fmt
rnacos-web-dist-wrap 2024-05-11 16:10:48.151066 heqingpan NA NA NA fmt
scootaloo 2024-05-11 13:43:42.265362 Meadowsys NA NA NA fmt
sweetie-belle 2024-05-11 13:40:10.812969 Meadowsys NA NA NA fmt
omniflix-std 2024-05-11 13:37:07.460957 Adnan Deniz Corlu NA NA NA fmt
asciiforger 2024-05-11 13:32:35.403353 (gioninjo) NA NA NA fmt
zeke 2024-05-11 12:59:39.216116 Phillip-England NA NA NA fmt
carey_rpn_calc_test_ver 2024-05-11 12:57:30.387811 Carey NA NA NA fmt
de_generics 2024-05-11 12:06:57.780419 Ciel NA NA NA fmt
Azi_Libs 2024-05-11 12:05:57.564298 Test NA NA NA fmt
trot 2024-05-11 11:57:07.085488 Meadowsys NA NA NA fmt
cryptocol 2024-05-11 11:48:40.05145 PARK Youngho (박영호) NA NA NA fmt
my_crate_demo2 2024-05-11 11:29:55.162262 (2818339936) NA NA NA fmt
ckb-vm-signal-profiler 2024-05-11 09:53:15.771473 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-vm-pprof-converter 2024-05-11 09:52:50.184712 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-vm-pprof-protos 2024-05-11 09:52:34.503952 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-debugger 2024-05-11 09:52:29.916606 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-vm-debug-utils 2024-05-11 09:51:26.501741 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-gdb-remote-protocol 2024-05-11 09:51:09.612584 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-debugger-api 2024-05-11 09:50:58.494366 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-vm-pprof 2024-05-11 09:50:08.695927 Mohanson NA NA NA fmt
ckb-mock-tx-types 2024-05-11 09:49:49.169421 Mohanson NA NA NA fmt
modular_math 2024-05-11 09:31:40.506818 Arunkumar L NA NA NA fmt
hyper-content-encoding 2024-05-11 09:13:52.090902 Jack Royer NA NA NA fmt
monoio-transports 2024-05-11 08:05:57.76537 bobozhengsir NA NA NA fmt
atomic-bomb-engine 2024-05-11 07:42:54.820482 (qyzhg) NA NA NA fmt
leaf-create-react 2024-05-11 07:29:21.963748 Leaf NA NA NA fmt
lb_clmm 2024-05-11 04:22:25.082659 Nguyễn Hiếu NA NA NA fmt
data_containers 2024-05-11 03:48:27.345608 Anthony Eid NA NA NA fmt
three_body_lang 2024-05-11 02:40:02.44241 MeloAlright NA NA NA fmt
three_body_interpreter 2024-05-11 02:39:35.362909 MeloAlright NA NA NA fmt
dlwrap 2024-05-11 02:00:43.309412 Daiki Ueno NA NA NA fmt
simple_wifi 2024-05-11 00:55:31.732911 (paulmillo) NA NA NA fmt
data_frame-rs 2024-05-10 21:17:25.506045 Liam Israel NA NA NA fmt
test_sk_crate 2024-05-10 20:02:33.409778 (shreyak95) NA NA NA fmt
dtz-identity 2024-05-10 19:24:00.482609 Jens Walter NA NA NA fmt
capy-graph 2024-05-10 18:54:06.616703 Dustin Ray NA NA NA fmt
macro-wasmer-universal-test 2024-05-10 15:37:28.146395 Wasmer Core NA NA NA fmt
wasmer-capi-examples-runner 2024-05-10 15:37:05.202719 Syrus Akbary NA NA NA fmt
bbolt-rs 2024-05-10 15:35:45.402511 datom-rs NA NA NA fmt
wasmer-c-api-test-runner 2024-05-10 15:35:30.727849 Syrus Akbary NA NA NA fmt
haml 2024-05-10 15:21:56.088294 Dardan NA NA NA fmt
egui-any 2024-05-10 15:10:12.745977 development NA NA NA fmt
egui-probe 2024-05-10 14:56:23.779398 development NA NA NA fmt
egui-probe-proc 2024-05-10 14:56:05.141523 development NA NA NA fmt
brug-macros 2024-05-10 14:55:10.026813 eater NA NA NA fmt
hyperfuel-client 2024-05-10 13:17:33.117041 Joss NA NA NA fmt
hyperfuel-net-types 2024-05-10 13:15:59.541944 Joss NA NA NA fmt
hyperfuel-schema 2024-05-10 13:15:59.34198 Joss NA NA NA fmt
hyperfuel-format 2024-05-10 12:50:25.324634 Joss NA NA NA fmt
libreplex_shared 2024-05-10 12:43:47.834963 (nilpferdschaefer) NA NA NA fmt
boot 2024-05-10 12:12:34.002759 John Smith NA NA NA fmt
ovm-risc0 2024-05-10 10:44:01.460649 John Smith NA NA NA fmt
ovm-sp1 2024-05-10 10:43:47.035573 John Smith NA NA NA fmt
ovm-core 2024-05-10 10:43:27.594243 John Smith NA NA NA fmt
ovm 2024-05-10 10:43:18.623198 John Smith NA NA NA fmt
oauth-axum 2024-05-10 10:22:24.839621 Guilherme Costa Berghauser NA NA NA fmt
auto-gpt-local 2024-05-10 09:23:04.597845 Hyun Woo Nam NA NA NA fmt
ci-manager 2024-05-10 08:23:36.297755 Marc NA NA NA fmt
yffi 2024-05-10 08:19:22.617173 Kevin Jahns NA NA NA fmt
fountain-parser-rs 2024-05-10 06:44:19.207166 Richard Mamaril Rodriguez NA NA NA fmt
orthodoxy 2024-05-10 05:40:59.336043 (atomiz-ing) NA NA NA fmt
cvefixer 2024-05-10 02:08:18.886554 Jane Davis NA NA NA fmt