Crates using the report_fixme formatting option set to Never

Total: 137

name update at owner repo count CI fmt
minifb 2024-05-11 18:19:29.822369 Daniel Collin repo 399 GitHub Action fmt
hash_combine 2024-04-27 18:28:55.598788 hanepjiv repo 44 NA fmt
elicit 2024-04-27 00:41:07.554249 hanepjiv repo 114 NA fmt
indextree 2024-04-03 11:36:01.353215 Sascha Grunert repo 126 GitHub Action fmt
netidx-tools 2024-04-02 19:06:06.633794 Michael Bacarella repo 2898 NA fmt
mqtt_vault 2024-03-03 22:23:00.031835 Bruce Patterson repo 14 NA fmt
immutable-chunkmap 2024-02-04 21:04:52.095842 Eric Stokes repo 474 NA fmt
map_vec 2024-01-21 20:32:25.878183 Daniel Cormier repo 12 NA fmt
cargo-screeps 2024-01-15 20:12:13.88362 Shane Madden repo 585 GitHub Action fmt
north-config 2024-01-13 01:16:17.951552 Rex Raphael repo 70 GitHub Action fmt
libgssapi 2024-01-09 17:03:52.643914 Eric Stokes repo 153 NA fmt
counter-fpy 2023-12-26 02:07:59.492863 Prince repo 12 GitHub Action fmt
slc 2023-10-19 02:17:18.824259 Matt repo 24 GitHub Action fmt
madeleine 2023-06-16 21:14:40.833642 Jonathan E. Magen repo 10 GitHub Action fmt
doclog 2023-06-01 11:51:20.254378 Julio Treviño Páez repo 33 NA fmt
netidx-excel 2023-05-29 22:18:10.763957 Michael Bacarella repo 70 NA fmt
skeid 2023-05-28 02:36:54.832497 Alex Barber repo 103 NA fmt
beacon-verifier 2022-12-21 18:48:46.648195 Mr.Robb repo 105 NA fmt
oasis-cbor 2022-11-10 11:48:54.055538 Jernej Kos repo 74 GitHub Action fmt
armv8 2022-10-20 19:08:45.264703 Reto Achermann repo 27 NA fmt
demoscene 2022-10-03 20:12:39.523512 Eric Stokes repo 86 NA fmt
gfa 2022-09-05 05:48:14.512704 Christian Fischer repo 166 GitHub Action fmt
mrsa 2022-08-02 15:06:10.042205 (phR0ze) repo 17 NA fmt
deoxysii 2022-07-29 12:43:42.442224 Committers repo 55 GitHub Action fmt
byteorder_slice 2022-07-28 13:33:02.933957 courvoif repo 15 NA fmt
edwardium_logger 2022-07-03 11:14:37.451391 Edward repo 19 NA fmt
tari_pubsub 2022-06-07 11:36:54.177033 Cayle Sharrock repo 14 GitHub Action fmt
tari_broadcast_channel 2022-06-07 10:58:53.219467 Cayle Sharrock repo 17 GitHub Action fmt
hyperloglog 2022-06-06 09:39:25.448383 Frank Denis repo 122 NA fmt
cloud-storage 2022-05-07 23:31:47.941756 Luuk Wester repo 235 GitHub Action fmt
crypt4gh 2022-05-02 12:45:26.818393 Marko Malenic repo 129 GitHub Action fmt
jsonwebkey 2022-04-21 17:59:38.632557 Nick Hynes repo 25 GitHub Action fmt
rivia-vfs 2022-04-04 14:26:28.732538 (phR0ze) repo 15 GitHub Action fmt
rivia 2022-04-04 14:25:15.498828 (phR0ze) repo 157 GitHub Action fmt
wmctl 2022-03-31 19:18:28.31512 (phR0ze) repo 64 NA fmt
libwmctl 2022-03-31 19:17:42.324996 (phR0ze) repo 64 NA fmt
gettext-sys 2022-03-16 19:31:11.164188 Alexander Batischev repo 180 GitHub Action fmt
crypt4ghfs 2022-03-14 17:11:01.916654 Mr.Robb repo 39 GitHub Action fmt
morningstar 2022-03-04 16:21:26.885053 Eric Stokes repo 51 NA fmt
rusty-driver 2022-03-04 16:11:07.932485 Eric Stokes repo 34 NA fmt
cargo-ws-version 2022-02-22 15:09:20.135532 Vasiliy Stavenko repo 25 GitHub Action fmt
sfetch 2022-01-27 23:57:25.737255 Matt repo 17 GitHub Action fmt
mpvsock 2022-01-20 23:58:47.419424 Edward repo 21 NA fmt
fslock 2021-12-20 19:12:35.80893 (brunoczim) repo 97 GitHub Action fmt
tor-hash-passwd 2021-12-09 14:46:29.522641 Cayle Sharrock repo 11 GitHub Action fmt
async-codec 2021-11-21 17:44:44.885799 Josh Robson Chase repo 29 NA fmt
andiskaz 2021-10-30 12:53:30.832499 (brunoczim) repo 120 GitHub Action fmt
gardiz 2021-10-30 02:42:42.765329 (brunoczim) repo 65 GitHub Action fmt
estel_secp256k1 2021-10-05 01:56:01.946498 Alex Laurent repo 79 GitHub Action fmt
cqrs-es2-store 2021-09-22 23:59:21.629596 Bassem Girgis repo 11 GitHub Action fmt
tokio-cqrs-es2-store 2021-09-22 23:59:04.261663 Bassem Girgis repo 39 GitHub Action fmt
cqrs-es2 2021-09-22 18:47:08.27738 Bassem Girgis repo 146 GitHub Action fmt
handlegraph 2021-08-02 15:56:04.765262 Christian Fischer repo 609 GitHub Action fmt
captur 2021-07-01 05:50:56.394918 Tim Oram repo 3 GitHub Action fmt
saboten 2021-06-29 14:45:27.932817 Christian Fischer repo 226 GitHub Action fmt
three-edge-connected 2021-06-29 14:43:25.909366 Christian Fischer repo 62 NA fmt
http-link 2021-06-14 14:37:49.73367 axion014 repo 13 NA fmt
ecstatic 2021-05-21 03:41:36.919467 igowen repo 133 GitHub Action fmt
wowAddonManager 2021-05-09 18:05:35.782127 Michael Reimsbach repo 25 NA fmt
divrem 2021-05-09 00:28:27.190443 Letheed repo 18 NA fmt
peach 2021-05-07 04:37:52.177265 Timothy Davis repo 64 NA fmt
cloud-storage-lite 2021-04-29 14:53:11.111574 Nick Hynes repo 40 NA fmt
git-cz 2021-04-06 18:43:27.801416 (ttys3) repo 112 GitHub Action fmt
jpar 2021-04-01 17:16:32.755425 Julio Treviño Páez repo 50 NA fmt
takuzu 2021-03-31 02:59:31.250653 Letheed repo 114 NA fmt
pier 2021-02-24 13:18:19.621854 owners repo 139 NA fmt
gfautil 2021-02-23 17:50:06.880899 Christian Fischer repo 135 NA fmt
vpp-api 2021-02-22 21:55:31.959243 Andrew Yourtchenko repo 339 GitHub Action fmt
timberwolf 2021-01-09 17:43:11.869954 Alex Barber repo 236 GitHub Action fmt
tokio-socks 2020-12-26 15:16:01.821572 Yilin Chen repo 90 GitHub Action fmt
quantified 2020-11-15 13:34:45.460578 Nick Hynes repo 2 GitHub Action fmt
libwfa 2020-10-30 03:41:17.17991 Christian Fischer repo 36 NA fmt
polymer 2020-10-25 22:47:31.694479 Josh Robson Chase repo 109 NA fmt
cortex-m-async 2020-10-25 22:42:35.384128 Josh Robson Chase repo 109 NA fmt
stm32f1xx-futures 2020-10-25 22:36:59.410512 Josh Robson Chase repo 109 NA fmt
keebrs 2020-10-25 22:27:30.513793 Josh Robson Chase repo 7 NA fmt
polymer-core 2020-10-25 21:02:27.3352 Josh Robson Chase repo 109 NA fmt
embedded-executor 2020-10-25 20:24:26.111134 Josh Robson Chase repo 109 NA fmt
pakr-fsm 2020-10-05 07:20:00.671602 Paweł Kraszewski repo 4 NA fmt
service-authenticator 2020-10-02 09:22:04.651803 Виталије Милошевић repo 5 NA fmt
holochain_core_types 2020-10-01 20:54:35.76386 Core Dev repo 17530 NA fmt
xcb-rs 2020-08-15 19:33:27.568509 Ömer Faruk Çavuş repo 34 NA fmt
git_lab_cli 2020-07-27 20:51:23.148711 Bradley Wood repo 283 NA fmt
ipcs-cli 2020-07-26 19:01:15.521894 Michal Hornický repo 26 GitHub Action fmt
numeral 2020-07-17 21:51:28.813601 Letheed repo 45 NA fmt
json_schema_test_suite 2020-06-29 19:59:50.64681 Samuele Maci repo 7 GitHub Action fmt
javascript_lexer 2020-06-01 12:54:11.036239 Peter Hrvola repo 11 NA fmt
loader-rs 2020-05-10 18:59:13.197809 Samuele Maci repo 127 NA fmt
json-trait-rs 2020-05-10 18:12:43.232927 Samuele Maci repo 159 NA fmt
centerdevice 2020-04-09 13:07:47.366346 crates repo 102 NA fmt
oasis-test 2020-03-31 23:46:50.020751 Nick Hynes repo 147 GitHub Action fmt
oasis-client 2020-03-31 23:45:43.550721 Nick Hynes repo 147 GitHub Action fmt
rustdoc-seeker 2020-03-13 16:08:57.810309 Daniel.Zeng repo 37 NA fmt
lib3h 2020-03-10 19:45:54.931862 Eric Harris-Braun repo 2587 NA fmt
holochain_persistence_pickle 2020-03-10 18:28:24.23973 Carmelo Piccione repo 431 NA fmt
usereport-rs 2020-02-26 12:50:22.312337 crates repo 162 NA fmt
pathrs 2020-02-14 17:21:35.864746 Aleksa Sarai repo 127 NA fmt
yew-router-min 2020-01-01 06:25:29.701483 Łukasz Kurowski repo 242 NA fmt
yew-router-min-macro 2020-01-01 06:25:11.959824 Łukasz Kurowski repo 271 NA fmt
wasi-types 2019-10-04 06:22:20.236189 Nick Hynes repo 14 NA fmt
kubernix 2019-10-03 17:24:03.554446 Sascha Grunert repo 1036 NA fmt
sgx-quote 2019-09-21 21:24:00.982427 Nick Hynes repo 5 GitHub Action fmt
comptime 2019-08-30 18:50:20.950703 Nick Hynes repo 4 GitHub Action fmt
proper 2019-08-30 01:47:12.405186 Nick Hynes repo 7 NA fmt
oasis-cli 2019-08-05 23:51:56.263262 Nick Hynes repo 96 GitHub Action fmt
oasis-chain 2019-08-01 23:52:53.420303 Nick Hynes repo 103 GitHub Action fmt
murdoch-charsets 2019-07-13 03:30:08.566647 arkhe repo 4 NA fmt
mantle 2019-07-06 01:13:40.235618 Nick Hynes repo 147 GitHub Action fmt
meowj 2019-06-30 03:08:07.456795 Jack Harrhy repo 33 NA fmt
default-env 2019-06-21 02:46:18.477659 Nick Hynes repo 2 NA fmt
better-web-view 2019-05-09 11:34:23.943854 Maxim repo 72 NA fmt
libxid 2019-04-04 09:32:23.011351 Jérôme Renard repo 34 NA fmt
owasm-abi-derive 2019-03-01 03:50:33.730998 Raymond Cheng repo 274 NA fmt
yapft 2019-02-11 02:43:15.955599 Richard Petrie repo 151 NA fmt
rocket-file-cache 2019-01-12 04:15:42.267433 Henry Zimmerman repo 195 NA fmt
markab_parser 2019-01-09 10:07:13.696798 arkhe repo 107 NA fmt
garminfit 2018-11-28 17:56:32.814695 Jordan Mackie repo 4 NA fmt
lockfree 2018-11-18 01:15:57.22029 (brunoczim) repo 308 NA fmt
iridium 2018-11-12 06:15:27.963131 (subnetzero-fletcher) repo 174 NA fmt
cuml_map 2018-09-28 20:02:44.520036 carrutstick repo 54 NA fmt
spaniel 2018-08-08 12:51:40.07907 Johan Mickos repo 12 NA fmt
font-rs 2018-07-09 21:03:21.619199 Raph Levien repo 64 NA fmt
procedurals 2018-07-08 09:58:10.202003 Toshiki Teramura repo 46 NA fmt
cbm 2018-06-26 23:34:29.27934 David Simmons repo 37 NA fmt
tvm-rust 2018-05-29 16:53:59.441627 Ehsan M. Kermani repo 148 NA fmt
wayland-window 2018-03-26 14:46:15.297628 Elinor B. repo 101 NA fmt
fwatcher 2018-03-26 05:55:48.697415 Fu repo 19 NA fmt
onnx 2018-02-03 19:03:55.192319 Nick Hynes repo 6 NA fmt
webview 2018-02-02 19:43:39.012708 Alan Hoffmeister repo 5 NA fmt
wayland-kbd 2018-01-02 19:58:38.023132 Elinor B. repo 79 NA fmt
token_store 2017-10-12 19:25:27.252742 Elinor B. repo 17 NA fmt
pprzlink 2017-10-01 20:08:18.429655 Michal Podhradsky repo 40 NA fmt
dars 2017-08-30 08:16:14.403771 Toshiki Teramura repo 107 NA fmt
enum-error-derive 2017-03-12 13:34:33.679287 Toshiki Teramura repo 46 NA fmt
cassandra 2016-12-13 01:55:19.598297 Tupshin Harper repo 221 NA fmt
rux 2016-11-03 20:26:57.226987 Ernest Romero Climent repo 80 NA fmt
cql_ffi 2015-12-11 23:58:31.338387 Tupshin Harper repo 221 NA fmt