Lokathor

nameLokathor
Crates.io:Lokathor
GitHub user:Lokathor
name repo

Crates

name update at owner repo count CI fmt
wide 2024-06-03 17:16:44.568322 Lokathor repo 276 GitHub Action fmt
chlorine 2024-06-03 17:13:26.151223 Lokathor repo 61 GitHub Action fmt
bracer 2024-06-02 19:32:02.685109 Lokathor repo 36 GitHub Action fmt
bytemuck_derive 2024-05-28 18:29:52.002959 Lokathor repo 367 GitHub Action fmt
png_filters 2024-05-25 19:58:21.097711 Lokathor repo 35 GitHub Action fmt
raw-window-handle 2024-05-17 19:41:38.79608 Lokathor repo 105 GitHub Action fmt
voladdress 2024-05-15 04:02:34.150998 maintainers repo 121 GitHub Action fmt
bytemuck 2024-05-13 17:08:39.235083 maintainers repo 367 GitHub Action fmt
gba 2024-05-12 17:07:35.377302 maintainers repo 831 GitHub Action fmt
bool32 2024-03-25 18:21:47.284901 Lokathor repo 8 NA fmt
rusty-xinput 2023-12-17 23:29:30.74595 maintainers repo 86 GitHub Action fmt
beryllium 2023-12-06 04:35:21.271646 Lokathor repo 262 GitHub Action fmt
pack1 2023-11-26 20:12:35.467234 Lokathor repo 6 GitHub Action fmt
sdl3-sys 2023-10-09 05:01:41.956219 Maia repo 13 NA fmt
sdl3 2023-09-11 22:24:33.457854 Lokathor repo 2630 GitHub Action fmt
randomize 2023-09-01 22:22:51.231101 Lokathor repo 24 GitHub Action fmt
safe_arch 2023-07-17 15:53:42.229364 Lokathor repo 151 GitHub Action fmt
bitfrob 2023-05-13 21:42:38.511629 Lokathor repo 59 GitHub Action fmt
fermium 2023-04-21 05:16:25.271223 Lokathor repo 304 GitHub Action fmt
imagine 2023-04-12 03:44:00.246712 Lokathor repo 149 GitHub Action fmt
pixel_formats 2023-03-28 20:12:48.177586 Lokathor repo 34 GitHub Action fmt
ezgl 2023-03-18 06:32:35.261878 Lokathor repo 28 GitHub Action fmt
zstring 2023-03-13 19:42:13.657933 Lokathor repo 69 GitHub Action fmt
vk_dot_xml_parser 2023-03-13 01:41:23.898847 Lokathor repo 64 GitHub Action fmt
ptr_iter 2023-03-08 05:17:05.005823 Lokathor repo 8 NA fmt
magnesium 2023-03-05 22:31:04.328774 Lokathor repo 35 NA fmt
raw_vulkan_handle 2023-03-03 06:22:29.92228 Lokathor repo 4 NA fmt
gl_struct_loader 2023-02-23 18:52:14.961378 Lokathor repo 6 NA fmt
gl_constants 2023-02-23 05:11:35.263841 Lokathor repo 5 NA fmt
gl_types 2023-02-22 19:23:19.043543 Lokathor repo 14 NA fmt
gba-img-convert 2023-01-31 22:06:48.636153 Lokathor repo 2 NA fmt
gles31 2022-11-13 07:07:56.601056 Lokathor repo 7 NA fmt
phosphorus 2022-11-13 06:49:46.839487 Lokathor repo 144 NA fmt
gamecrab 2022-08-02 18:27:05.582314 Lokathor repo NA NA fmt
arm7tdmi_aeabi 2022-07-30 18:34:21.355224 Lokathor repo 65 GitHub Action fmt
gba-compression 2022-07-17 21:09:31.045214 Lokathor repo 5 NA fmt
tinyvec 2022-04-25 16:34:34.909296 maintainers repo 272 GitHub Action fmt
float_math 2021-12-23 07:42:57.23372 Lokathor repo NA NA fmt
tagged_bytes 2021-12-10 00:55:33.224656 Lokathor repo NA NA fmt
glitz 2021-11-15 04:16:26.877677 Lokathor repo NA NA fmt
byte_muck 2021-06-10 22:05:23.504177 Lokathor repo 367 GitHub Action fmt
const_parse 2021-03-24 05:35:20.861285 Lokathor NA NA NA fmt
gl46 2021-03-08 02:56:30.084114 Lokathor repo 66 GitHub Action fmt
gl33 2021-03-08 02:53:06.814311 Lokathor repo 43 GitHub Action fmt
sharecart1000 2021-03-06 06:37:40.53563 Lokathor repo 22 NA fmt
whist 2021-03-06 06:32:07.766971 Lokathor repo NA NA fmt
yacurses 2021-03-02 05:12:58.699006 Lokathor repo 71 GitHub Action fmt
utf16_lit 2021-02-14 06:21:37.371444 Lokathor repo 54 GitHub Action fmt
overvec 2021-02-12 02:38:32.703897 Lokathor NA NA NA fmt
technetium 2021-01-13 04:35:32.002918 Lokathor NA NA NA fmt
triangle-from-scratch 2021-01-13 04:28:25.676339 Lokathor NA NA NA fmt
gles30 2020-09-17 01:31:58.398337 Lokathor repo 41 GitHub Action fmt
lawrencium 2020-09-16 03:20:23.909489 Lokathor repo 24 NA fmt
gba-addresses 2020-09-06 17:31:14.28364 Lokathor repo NA NA fmt
gba-types 2020-09-06 16:21:52.281977 Lokathor repo NA NA fmt
gbafix 2020-07-19 20:34:34.944972 Lokathor repo 19 NA fmt
manganese 2020-07-18 06:06:07.885611 Lokathor repo NA NA fmt
ogl33 2020-07-18 04:20:42.417475 Lokathor NA NA NA fmt
easycurses 2020-04-20 18:33:43.685206 maintainers repo NA NA fmt
rubidium 2020-04-11 23:56:10.310333 Lokathor repo NA NA fmt
bohrium 2020-03-13 04:40:56.072237 Lokathor repo NA NA fmt
chromium 2020-03-07 08:01:16.763437 Lokathor repo 37 GitHub Action fmt
vanadium 2020-02-25 03:29:23.770741 Lokathor repo NA NA fmt
gadolinium 2020-02-24 06:47:50.746327 Lokathor NA NA NA fmt
fenestroj 2020-02-22 03:25:22.877333 Lokathor repo NA NA fmt
vkvk 2020-02-05 06:06:48.366257 Lokathor NA NA NA fmt
stellar-crossing 2020-02-03 05:25:27.839424 Lokathor NA NA NA fmt
scandium 2019-12-01 08:30:06.239044 Lokathor repo NA NA fmt
learn-opengl 2019-12-01 02:30:28.104952 Lokathor repo 62 GitHub Action fmt
niobium 2019-11-06 16:06:21.522452 Lokathor NA NA NA fmt
cargo-gba 2019-10-22 04:00:17.789863 Lokathor repo 16 NA fmt
lokacore 2019-09-23 00:19:08.855523 Lokathor repo NA NA fmt
lokaproc 2019-09-15 08:51:20.817193 Lokathor repo NA NA fmt
uwu 2019-08-30 15:54:26.22749 Lokathor repo 16 NA fmt
hektor 2019-08-06 16:45:27.932687 Lokathor repo NA NA fmt
winit-gfx-hal 2019-07-23 04:52:57.203586 Lokathor repo NA NA fmt
megafb 2019-07-22 03:24:38.850283 Lokathor repo NA NA fmt
quixotic 2019-07-03 19:36:22.155248 Lokathor repo NA NA fmt
safeflate 2019-06-26 04:50:41.065334 Lokathor repo NA NA fmt
thorium 2019-06-16 22:31:30.231737 Lokathor repo 5 NA fmt
gba-hal 2019-06-04 20:16:20.784832 Lokathor repo NA NA fmt
phantom-fields 2019-05-20 21:19:02.281618 Lokathor repo 8 NA fmt
gba-proc-macro 2019-04-28 06:32:39.400285 maintainers NA NA NA fmt
proc-spirv 2019-02-22 03:29:44.051639 Lokathor repo NA NA fmt
dwarf-term 2018-08-11 02:05:58.848901 Lokathor repo NA NA fmt
retro-pixel 2018-07-29 23:57:42.677867 Lokathor repo NA NA fmt
vibha 2018-05-23 15:01:55.942121 Lokathor repo NA NA fmt
gba-make-cartridge 2017-04-15 15:53:44.26613 Lokathor repo 16 NA fmt
rogue 2015-12-11 23:55:29.371301 Lokathor repo 7 NA fmt