nameMissing
Crates.io:tvallotton
GitHub user:tvallotton
name repo

Crates

name update at owner repo count CI fmt
dioxus-html-macro 2023-05-11 14:19:24.014234 (tvallotton) repo 24 NA fmt
osiris 2022-11-11 15:28:50.926967 (tvallotton) NA NA NA fmt
rocket_lang 2022-07-12 17:47:41.202329 (tvallotton) repo 32 NA fmt
rocket-sessions 2022-03-23 13:33:46.510886 (tvallotton) repo 4 NA fmt
cryptomarket 2022-02-26 00:24:30.847885 (tvallotton) NA NA NA fmt
suspend_fn 2021-12-20 20:13:33.870252 (tvallotton) repo 8 NA fmt
suspend_fn_proc_macro 2021-12-20 20:05:40.564753 (tvallotton) NA NA NA fmt
models 2021-10-11 00:48:33.6639 (tvallotton) NA NA NA fmt
models-proc-macro 2021-10-11 00:40:00.825174 (tvallotton) NA NA NA fmt
models-parser 2021-10-11 00:32:35.998643 (tvallotton) repo 100 NA fmt
models-cli 2021-10-11 00:29:25.233301 (tvallotton) NA NA NA fmt
sqlx-models 2021-09-22 04:35:48.229545 (tvallotton) NA NA NA fmt
sqlx-models-cli 2021-09-22 02:45:47.116307 (tvallotton) NA NA NA fmt
sqlx-models-proc-macro 2021-09-21 15:51:23.925228 (tvallotton) NA NA NA fmt
sqlx-models-parser 2021-09-06 15:29:12.138194 (tvallotton) repo 100 NA fmt
rocket_auth 2021-08-24 18:30:54.692829 (tvallotton) repo 168 GitHub Action fmt
try-catch 2021-08-21 18:19:12.755446 (tvallotton) repo 13 NA fmt