Has homepage, but no repository

Some crates have a homepage field in their Cargo.toml file, but no repository field. It would be probably better if all the crates had their repository listed in the repository field, but it is probably even more importan that the crates the have neither homepage nor repository field would get the repository field. You can find futher explanation.

Total: 3164

name update at owner repo count CI fmt
form-data 2023-12-31 01:54:30.177236 Fangdun Tsai NA NA NA fmt
blockwise_reader 2023-12-30 12:36:13.640026 Frank Schwidom NA NA NA fmt
xls_table_derive 2023-12-30 07:24:06.398628 Dmitry Konishchev NA NA NA fmt
static_table_derive 2023-12-30 07:23:55.052503 Dmitry Konishchev NA NA NA fmt
dsl 2023-12-30 02:17:00.195947 NA NA NA fmt
port 2023-12-30 02:05:33.757169 NA NA NA fmt
include-utils 2023-12-29 10:22:21.276343 Aleksey Sidorov NA NA NA fmt
include-utils-macro 2023-12-29 10:22:11.099385 Aleksey Sidorov NA NA NA fmt
typescript_tools 2023-12-29 09:18:54.750527 Eric Crosson NA NA NA fmt
fire-postgres 2023-12-29 00:51:15.744145 Sören Meier NA NA NA fmt
lockstitch 2023-12-29 00:41:14.456099 Coda Hale NA NA NA fmt
cggtts-cli 2023-12-28 21:40:22.833338 gwbres NA NA NA fmt
cggtts 2023-12-28 21:39:52.038958 gwbres NA NA NA fmt
burger 2023-12-28 18:07:31.919643 Harry Barber NA NA NA fmt
asciiframe 2023-12-28 16:12:51.161703 Luke Tong NA NA NA fmt
octseq 2023-12-28 12:02:19.269722 Core NA NA NA fmt
path-tree 2023-12-28 11:40:23.88984 Fangdun Tsai NA NA NA fmt
luna-orm 2023-12-28 11:28:59.226761 Wang Wei NA NA NA fmt
luna-orm-macro 2023-12-28 11:28:17.917243 Wang Wei NA NA NA fmt
luna-orm-trait 2023-12-28 11:27:39.913942 Wang Wei NA NA NA fmt
git-disjoint 2023-12-28 10:41:01.620581 Eric Crosson NA NA NA fmt
taos-query 2023-12-28 08:06:29.313047 Adam Ji NA NA NA fmt
k0mmand3r 2023-12-28 05:26:08.519922 Brian Horakh NA NA NA fmt
tailscale-localapi 2023-12-27 22:38:21.539854 John Downey NA NA NA fmt
alacritty 2023-12-27 21:16:03.688814 Publishers NA NA NA fmt
alacritty_terminal 2023-12-27 21:15:34.211981 Publishers NA NA NA fmt
alacritty_config_derive 2023-12-27 21:15:24.558667 Publishers NA NA NA fmt
alacritty_config 2023-12-27 21:14:36.142685 Publishers NA NA NA fmt
crx2rnx 2023-12-27 18:23:29.918092 gwbres NA NA NA fmt
rastronomy 2023-12-27 18:11:31.216337 NA NA NA fmt
viguno 2023-12-27 13:21:55.664419 Manuel Holtgrewe NA NA NA fmt
dn 2023-12-27 09:03:42.150672 Yuan Lin NA NA NA fmt
dmi 2023-12-26 22:24:47.629158 NA NA NA fmt
material3_optimzer 2023-12-26 19:53:02.06094 NA NA NA fmt
threadx-rs 2023-12-24 18:25:49.591205 Sojan James NA NA NA fmt
threadx-sys 2023-12-24 18:24:42.894682 Sojan James NA NA NA fmt
loco-cli 2023-12-23 19:28:16.732865 Dotan J. Nahum NA NA NA fmt
entropy-rs 2023-12-23 17:24:00.731922 RuofengX NA NA NA fmt
bloom-cli 2023-12-22 19:04:45.775465 John Baber-Lucero NA NA NA fmt
hcterm 2023-12-22 15:59:58.94156 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_cli 2023-12-22 15:58:57.228802 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain 2023-12-22 15:57:53.749671 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_cli_bundle 2023-12-22 15:56:51.807219 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_cli_run_local_services 2023-12-22 15:55:50.346622 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_cli_sandbox 2023-12-22 15:54:48.232498 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain-services 2023-12-22 15:53:45.066083 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_cascade 2023-12-22 15:52:44.459287 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_conductor_api 2023-12-22 15:51:43.360265 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_websocket 2023-12-22 15:48:39.040412 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
hdk 2023-12-22 15:47:36.410708 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_state 2023-12-22 15:46:35.246194 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
hdi 2023-12-22 15:45:34.356273 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_p2p 2023-12-22 15:44:33.457942 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_state_types 2023-12-22 15:43:36.361134 Stefan Junker NA NA NA fmt
hdk_derive 2023-12-22 15:42:35.923797 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_types 2023-12-22 15:41:33.706045 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_keystore 2023-12-22 15:40:31.820441 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_sqlite 2023-12-22 15:39:27.499184 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
mr_bundle 2023-12-22 15:38:28.140432 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_zome_types 2023-12-22 15:37:26.174656 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
kitsune_p2p 2023-12-22 15:36:23.006043 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_integrity_types 2023-12-22 15:35:22.157575 Stefan Junker NA NA NA fmt
kitsune_p2p_block 2023-12-22 15:34:21.492129 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
kitsune_p2p_bootstrap_client 2023-12-22 15:33:20.962324 Stefan Junker NA NA NA fmt
kitsune_p2p_fetch 2023-12-22 15:32:23.325127 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
regex_quote_fixer 2023-12-22 15:32:07.514268 Frank Schwidom NA NA NA fmt
kitsune_p2p_proxy 2023-12-22 15:31:21.546872 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holo_hash 2023-12-22 15:30:20.03236 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
kitsune_p2p_bootstrap 2023-12-22 15:29:20.668859 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
kitsune_p2p_transport_quic 2023-12-22 15:28:17.678264 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
kitsune_p2p_types 2023-12-22 15:27:15.839075 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
kitsune_p2p_bin_data 2023-12-22 15:26:12.42845 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
kitsune_p2p_dht 2023-12-22 15:25:12.823988 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_util 2023-12-22 15:24:12.172003 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
kitsune_p2p_dht_arc 2023-12-22 15:23:12.009409 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
sysit 2023-12-22 13:42:53.129408 Rohan Jain NA NA NA fmt
cch23-validator 2023-12-22 11:58:49.539587 NA NA NA fmt
annonars 2023-12-22 09:26:22.874954 Manuel Holtgrewe NA NA NA fmt
flashkick 2023-12-22 07:26:32.099867 Will NA NA NA fmt
shavee 2023-12-21 23:48:00.430668 Ashutosh Verma NA NA NA fmt
shavee_pam 2023-12-21 23:47:37.858368 Ashutosh Verma NA NA NA fmt
shavee_core 2023-12-21 23:47:14.926377 Ashutosh Verma NA NA NA fmt
vparser 2023-12-21 13:32:16.125932 Hugo NA NA NA fmt
shuttle-next 2023-12-21 12:45:23.397263 Jocelyn Boullier NA NA NA fmt
wasmer-edge-cli 2023-12-21 11:35:21.587791 Christoph Herzog NA NA NA fmt
dmg-cracker 2023-12-21 10:16:05.119338 James Davis NA NA NA fmt
edge-schema 2023-12-21 10:09:45.877702 Christoph Herzog NA NA NA fmt
wasmer-api 2023-12-21 10:06:17.901259 Wasmer Core NA NA NA fmt
fqkit 2023-12-21 06:39:00.488027 size_t NA NA NA fmt
styled 2023-12-20 17:30:29.282143 Eran Boodnero NA NA NA fmt
oo-bindgen 2023-12-20 14:45:40.964701 Adam Crain NA NA NA fmt
ory-client 2023-12-20 14:16:30.778982 hackerman NA NA NA fmt
tx5-signal 2023-12-20 00:33:16.551761 Core Dev NA NA NA fmt
tx5-signal-srv 2023-12-20 00:32:28.439596 Core Dev NA NA NA fmt
eprmutate 2023-12-19 19:44:02.642674 Frank Schwidom NA NA NA fmt
lnd 2023-12-19 19:17:01.255421 ₿en NA NA NA fmt
retrying 2023-12-19 15:58:34.08927 Maksym Dovhal NA NA NA fmt
retrying-core 2023-12-19 15:28:14.861032 Maksym Dovhal NA NA NA fmt
dittolive-ditto 2023-12-18 22:19:30.514586 Hamilton Chapman NA NA NA fmt
dittolive-ditto-sys 2023-12-18 22:19:02.642948 Hamilton Chapman NA NA NA fmt