Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei)

nameNgo Iok Ui (Wu Yu Wei)
Crates.io:wusyong
GitHub user:wusyong
name repo

Crates

name update at owner repo count CI fmt
wry 2024-05-09 19:01:56.895705 tauri repo 890 GitHub Action fmt
cef 2023-10-20 10:44:33.655773 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 29 NA fmt
libcef-sys 2023-10-20 10:43:29.407018 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 29 NA fmt
winit-gtk 2023-10-19 04:43:58.695835 Jason Tsai repo 29 GitHub Action fmt
async_zmq 2023-07-30 11:02:10.003405 Ricardo Delfin repo 64 GitHub Action fmt
eframe_tao 2023-06-15 08:02:27.62962 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 3150 GitHub Action fmt
egui_glow_tao 2023-06-15 07:37:35.788417 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 3150 GitHub Action fmt
egui-tao 2023-06-15 07:03:51.291307 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 3150 GitHub Action fmt
glutin_tao 2023-06-09 12:37:13.031769 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 1869 GitHub Action fmt
cargo-flatpak 2022-10-27 22:42:56.464594 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
elise 2022-07-05 05:41:12.719545 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 12 NA fmt
elise-gc 2022-07-05 05:40:51.45629 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 12 NA fmt
elise-derive 2022-07-05 05:40:41.093187 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 12 NA fmt
soup2 2022-05-12 16:09:39.574753 Lucas Fernandes Nogueira NA NA NA fmt
spooder 2022-04-24 08:00:10.503214 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
UWUWUW 2022-02-20 06:15:56.540757 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 890 GitHub Action fmt
shorter-macro 2022-02-02 16:46:15.724887 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 1 NA fmt
soup2-sys 2022-01-17 12:25:17.299935 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tao-core-video-sys 2022-01-10 05:45:38.784457 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
web0 2021-12-28 06:09:30.024775 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tauri-webview2 2021-09-07 05:36:36.24819 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 81 GitHub Action fmt
tauri-webkit2gtk 2021-08-21 07:09:55.290226 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 265 GitHub Action fmt
tauri-webkit2gtk-sys 2021-08-21 07:07:37.536268 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 265 GitHub Action fmt
tauri-soup 2021-08-21 06:32:36.665165 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tauri-soup-sys 2021-08-21 06:23:04.439492 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 38 NA fmt
i-runtime 2021-08-13 16:54:47.240365 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
i-macros 2021-08-13 16:12:05.298957 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
i-build 2021-08-13 16:10:06.385085 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
i-codegen 2021-08-13 16:08:34.451899 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
i-utils 2021-08-13 16:06:20.620997 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
ri-utils 2021-08-13 15:49:59.105649 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tauri-libappindicator 2021-08-09 13:23:23.764971 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tauri-libappindicator-sys 2021-08-09 13:19:47.317816 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tauri-rfd 2021-08-06 13:53:32.116998 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 386 GitHub Action fmt
slip10 2021-06-15 04:51:23.952958 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 19 NA fmt
fjdkasljflas 2021-05-04 12:57:57.743079 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
awl 2021-05-02 13:13:23.868356 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 3336 GitHub Action fmt
windows-webview2 2021-04-29 04:33:52.050252 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
webview-official-sys 2021-01-31 12:56:55.706605 Webview-Bot NA NA NA fmt
cpu-features 2021-01-16 16:35:28.408408 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
elaru 2020-12-27 14:33:28.802273 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 6 NA fmt
smol-potat 2020-12-22 16:13:05.121884 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 46 NA fmt
smol-potat-macro 2020-12-22 16:12:21.180478 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 46 NA fmt
carcinisation 2020-10-29 04:33:20.96245 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
yametekudastop 2020-10-17 15:27:27.340214 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
nani-the-facc 2020-10-05 09:38:37.981371 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
jajajvm 2020-08-20 13:50:40.714551 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
rcc4r 2020-08-16 07:10:40.857466 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
weebview 2020-07-12 15:18:04.828729 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
iota-core 2020-07-08 10:29:26.606182 rs-devs NA NA NA fmt
cargo-playground 2020-06-27 02:47:23.794839 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
hid_list 2020-06-18 05:29:27.609335 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
xbrz 2020-06-17 00:49:16.017301 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
smol-potat-derive 2020-05-19 05:11:08.667518 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 46 NA fmt
iota-bundle-preview 2020-05-05 09:09:27.638374 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
iota-pow-preview 2020-05-05 09:08:18.893209 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
iota-signing-preview 2020-05-05 09:05:56.437364 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
iota-crypto-preview 2020-05-05 09:03:39.541872 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
iota-ternary-preview 2020-05-05 09:02:48.350193 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
iota-common-preview 2020-05-05 08:52:31.854717 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
smol-attributes 2020-04-28 04:55:31.669828 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 46 NA fmt
tokio-async-std 2020-04-16 05:49:33.888812 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 14 GitHub Action fmt
socks5 2020-04-13 02:30:40.600633 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
tokio-async-attributes 2020-03-28 06:01:56.738395 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 14 GitHub Action fmt
libsvm-sys 2020-03-01 05:24:49.881185 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
alzheimer 2020-02-16 07:17:20.356139 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 3 NA fmt
wots 2019-11-17 11:29:21.941966 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
curl-p 2019-11-15 03:28:54.370662 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
kerl-p 2019-11-05 05:14:02.163508 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
sponge-preview 2019-10-31 10:47:22.983963 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) NA NA NA fmt
troika 2019-10-29 09:34:04.211376 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 32 NA fmt
troika-rust 2019-06-30 07:35:25.899064 Ngo Iok Ui (Wu Yu Wei) repo 32 NA fmt