Crates using the brace_style formatting option set to AlwaysNextLine

Total: 96

name update at owner repo count CI fmt
light_ranged_integers 2024-05-10 16:29:51.195046 Massimo Gismondi repo 29 NA fmt
kalc 2024-05-07 10:49:24.291217 (bgkillas) repo 920 NA fmt
clust 2024-04-04 07:17:31.14988 mochineko repo 69 GitHub Action fmt
speedy2d 2024-03-25 19:24:02.611337 (QuantumBadger) repo 169 GitHub Action fmt
bevy_worldswap 2024-03-25 13:26:39.711734 (UkoeHB) repo 31 GitHub Action fmt
gnuplot 2024-03-23 03:58:20.799381 (SiegeLord) repo 418 GitHub Action fmt
oaapi 2024-03-21 12:29:23.437426 mochineko repo 42 GitHub Action fmt
cfg_rust_features 2024-03-15 15:56:34.792098 Derick Eddington repo 41 NA fmt
seagaze 2024-03-09 02:36:40.902771 Max Fierro repo 115 GitHub Action fmt
slr_config 2024-02-05 07:31:09.607087 (SiegeLord) repo 169 GitHub Action fmt
htu21df-sensor 2024-01-21 13:06:06.454012 Philipp Gesang repo 20 NA fmt
customasm 2024-01-20 18:39:57.988105 Lorenzi repo 284 GitHub Action fmt
bpx 2024-01-14 15:21:52.930321 (Yuri6037) repo 134 GitHub Action fmt
bmputil 2024-01-13 05:43:45.756304 Piotr Esden-Tempski repo 85 NA fmt
convex-typegen 2023-12-03 20:23:26.033764 (ThatGuyJamal) repo 56 NA fmt
allegro_examples 2023-11-24 18:58:27.260582 (SiegeLord) repo 429 GitHub Action fmt
money2 2023-11-04 00:21:55.1722 (Iron-E) repo 89 NA fmt
settle 2023-10-28 11:18:15.991377 (xylous) repo 401 NA fmt
pqc_dilithium_edit 2023-10-15 12:07:22.932351 Jörn Heinemann repo 38 GitHub Action fmt
quick-kv 2023-10-13 23:05:38.444872 (ThatGuyJamal) repo 108 GitHub Action fmt
tin2stl 2023-10-06 09:37:59.227821 Usagi Ito repo 6 NA fmt
syrette 2023-10-01 19:34:37.462373 (HampusMat) repo 304 NA fmt
airone 2023-09-14 17:36:48.975158 Massimo Gismondi repo 124 NA fmt
quec 2023-08-24 16:17:14.853694 (bgkillas) repo 74 NA fmt
vgtd 2023-08-11 17:39:31.39424 Volatus repo 89 GitHub Action fmt
sentc-crypto-full 2023-08-10 21:18:06.364046 Jörn Heinemann repo 1170 GitHub Action fmt
sentc-crypto-common 2023-08-10 20:37:19.090493 Jörn Heinemann repo 118 NA fmt
ope 2023-07-16 14:29:35.906405 Jörn Heinemann repo 28 NA fmt
sentc 2023-05-17 20:04:31.71366 Jörn Heinemann repo 4 NA fmt
rustgram 2023-04-15 13:12:03.403715 Jörn Heinemann repo 38 NA fmt
duplicate 2023-03-10 16:30:24.190263 Emad Jacob Maroun repo 126 GitHub Action fmt
penne 2023-03-07 13:25:33.972121 Sander in 't Veld repo 372 GitHub Action fmt
rinfo 2023-03-01 23:26:00.313473 Decator repo 85 GitHub Action fmt
gazo 2022-12-29 02:41:21.216385 (r3dArch) repo 75 NA fmt
plotxy 2022-12-06 22:18:34.527616 Andreas Hauser repo 22 NA fmt
rustyping 2022-12-02 04:04:14.838296 K4YT3X repo 29 NA fmt
tokio-messaging 2022-11-11 12:41:54.728616 Mr. E repo 14 GitHub Action fmt
epicinium_keycode 2022-10-19 13:15:34.348474 Sander in 't Veld repo 4 NA fmt
si-unit-prefix 2022-10-08 09:35:38.298456 Usagi Ito repo 3 NA fmt
split-optional 2022-09-11 17:50:48.007758 Usagi Ito repo 1 NA fmt
ihlsh 2022-09-06 18:12:25.417762 Decator repo 18 NA fmt
proxide 2022-09-06 09:43:46.153447 Mikko Rantanen repo 171 GitHub Action fmt
modbus-iiot-rs 2022-08-05 07:09:40.076764 Stepanov Denis repo 44 NA fmt
mrsa 2022-08-02 15:06:10.042205 (phR0ze) repo 17 NA fmt
volt_parse 2022-07-23 12:38:20.217785 SirHall repo 39 NA fmt
intercom 2022-07-02 18:31:24.054339 Mikko Rantanen repo 828 NA fmt
quickapi 2022-06-26 02:09:14.832254 Nikos Efthias repo 8 NA fmt
graph_safe_compare 2022-06-19 21:27:44.547135 Derick Eddington repo 88 NA fmt
genref 2022-06-07 22:40:19.879381 Kile Asmussen repo 74 NA fmt
fold-license 2022-05-18 21:41:29.008945 Usagi Ito repo 3 NA fmt
num_bound 2022-05-18 04:47:58.655451 Steven repo 5 NA fmt
retrieve 2022-05-11 10:00:13.401336 Usagi Ito repo 13 NA fmt
tia 2022-05-05 11:32:44.403408 Usagi Ito repo 21 NA fmt
build-pretty 2022-05-04 04:34:31.039906 Usagi Ito repo 1 NA fmt
actix-web-tonic 2022-05-02 03:35:50.848639 Usagi Ito repo 2 NA fmt
to_unit 2022-04-27 11:30:14.197906 Usagi Ito repo 4 NA fmt
regecs 2022-04-25 11:46:21.840228 (Yuri6037) repo 102 NA fmt
eles 2022-04-24 00:23:34.220864 Usagi Ito repo 1 NA fmt
rivia-vfs 2022-04-04 14:26:28.732538 (phR0ze) repo 15 GitHub Action fmt
rivia 2022-04-04 14:25:15.498828 (phR0ze) repo 157 GitHub Action fmt
wmctl 2022-03-31 19:18:28.31512 (phR0ze) repo 64 NA fmt
libwmctl 2022-03-31 19:17:42.324996 (phR0ze) repo 64 NA fmt
yary 2022-03-27 15:53:03.723735 Bazaah repo 335 GitHub Action fmt
ferrite-session 2022-02-23 21:19:39.02962 Soares Chen repo 207 GitHub Action fmt
protofish 2022-01-27 01:42:15.187548 Mikko Rantanen repo 66 GitHub Action fmt
kraken-animation 2022-01-23 17:34:17.282734 furby™ repo 7 NA fmt
game_chess_server 2021-12-25 01:02:16.48925 Wandalen repo 753 GitHub Action fmt
game_chess 2021-12-25 00:50:45.986833 Wandalen repo 753 GitHub Action fmt
nng 2021-12-08 05:38:50.03643 Nate Kent repo 306 NA fmt
lambek 2021-11-22 21:29:21.475475 Soares Chen repo 33 GitHub Action fmt
spore-disassembler 2021-11-03 22:20:53.901007 Samuel Wilder repo 60 NA fmt
mononym 2021-10-31 14:00:53.308425 Soares Chen repo 16 NA fmt
sha-to-hex 2021-10-30 21:43:47.783382 Steven repo 12 NA fmt
pareto_front 2021-10-27 05:32:32.904653 Nestor Demeure repo 33 NA fmt
simplers_optimization 2021-10-24 02:24:24.328333 Nestor Demeure repo 73 GitHub Action fmt
epicinium_server 2021-08-23 12:46:52.268257 developers repo 427 NA fmt
epicinium_lib 2021-07-12 14:44:57.941103 developers repo 25 NA fmt
easy-error 2021-05-04 20:03:49.437372 Nate Kent repo 46 NA fmt
kurinji 2020-12-22 13:25:31.291449 spacegiraffe repo 177 GitHub Action fmt
extrude-licenses 2020-10-02 08:52:50.542721 Usagi Ito repo 1 NA fmt
lonlat 2020-09-19 00:02:44.190901 Usagi Ito repo 4 NA fmt
arithmetic-sign 2020-09-14 13:37:49.029296 Usagi Ito repo 1 NA fmt
web-sugars 2020-09-13 16:32:50.344166 Usagi Ito repo 1 NA fmt
gsi 2020-09-12 01:19:30.741791 Usagi Ito repo 3 NA fmt
gsj 2020-09-12 01:14:41.984835 Usagi Ito repo 3 NA fmt
strip_bom 2020-09-10 21:19:46.598959 Usagi Ito repo 2 NA fmt
vec-dimension-shift 2020-08-19 22:05:52.085408 Usagi Ito repo 2 NA fmt
dimension_shiftable_buffer 2020-08-19 13:27:49.642159 Usagi Ito repo 4 NA fmt
xcb-rs 2020-08-15 19:33:27.568509 Ömer Faruk Çavuş repo 34 NA fmt
drop_ok 2020-08-10 08:04:37.231287 Usagi Ito repo 7 NA fmt
drop_some 2020-08-10 08:03:25.026444 Usagi Ito repo 3 NA fmt
murdoch-charsets 2019-07-13 03:30:08.566647 arkhe repo 4 NA fmt
mutos-mush 2019-04-27 01:00:25.141415 Alastair Feille repo 14 NA fmt
markab_parser 2019-01-09 10:07:13.696798 arkhe repo 107 NA fmt
modbus-iiot 2018-05-26 14:29:09.807636 Klaus Landsdorf repo 43 NA fmt
graphene 2018-04-15 22:10:43.824091 Emad Jacob Maroun repo 253 GitHub Action fmt