Crates without repository

The list of all the crates that have no "repository" entry in their Cargo.toml file. Some of them might have a link to their repository in some other field (e.g. the homepage field) other have no such link neither in the homepage nor the repository field. You can find further explanation and a way to fix this.

Total: 28,120

name update at owner repo count CI fmt
zbusdg 2024-06-05 01:23:24.613702 Vladimir Uogov NA NA NA fmt
hvm 2024-06-04 23:27:23.119482 Victor Taelin NA NA NA fmt
arrowbatch 2024-06-04 23:11:42.741557 Guillermo Rodriguez NA NA NA fmt
dexther_lib 2024-06-04 23:11:04.570569 Mark Mouawad NA NA NA fmt
bevy_magic_fx 2024-06-04 22:58:48.549568 Ethereumdegen NA NA NA fmt
auto-rust 2024-06-04 22:57:07.875136 Bregy Malpartida NA NA NA fmt
mimalloc2-rust-sys 2024-06-04 21:58:51.069132 Morgane Glidic NA NA NA fmt
ecargo 2024-06-04 21:50:47.78695 (crumblingstatue) NA NA NA fmt
grocer 2024-06-04 21:43:36.088813 buzzqrd NA NA NA fmt
git-metrics 2024-06-04 21:03:07.164323 Jérémie Drouet NA NA NA fmt
composefs-sys 2024-06-04 20:41:59.638922 Colin Walters NA NA NA fmt
crb 2024-06-04 20:28:47.07568 Denis Kolodin NA NA NA fmt
crb-routine 2024-06-04 20:28:28.908666 Denis Kolodin NA NA NA fmt
crb-task 2024-06-04 20:28:18.569795 Denis Kolodin NA NA NA fmt
crb-send 2024-06-04 20:27:59.25119 Denis Kolodin NA NA NA fmt
crb-core 2024-06-04 20:27:48.484926 Denis Kolodin NA NA NA fmt
given 2024-06-04 20:17:54.859519 Kit Langton NA NA NA fmt
hypers_openapi 2024-06-04 19:49:41.272444 (lo-ferris) NA NA NA fmt
hypers_openapi_macro 2024-06-04 19:48:56.181691 (lo-ferris) NA NA NA fmt
hypers_macro 2024-06-04 19:45:42.435188 (lo-ferris) NA NA NA fmt
tuono_lib 2024-06-04 18:58:31.390604 Valerio Ageno NA NA NA fmt
tuono_lib_macros 2024-06-04 18:58:02.973016 Valerio Ageno NA NA NA fmt
tuono 2024-06-04 18:57:49.782058 Valerio Ageno NA NA NA fmt
iron-shapes-algorithms 2024-06-04 17:36:48.780427 tok NA NA NA fmt
iron-shapes-booleanop 2024-06-04 17:36:29.397779 tok NA NA NA fmt
rec23-rs 2024-06-04 16:53:11.150665 (PrincessLunaOfficial) NA NA NA fmt
FerriteChatter 2024-06-04 16:53:10.95678 n01e0 NA NA NA fmt
hgen 2024-06-04 16:06:11.136691 Florian Pallas NA NA NA fmt
ruzzy 2024-06-04 16:02:42.99873 Đỗ Nguyễn An Huy NA NA NA fmt
orthodoxy 2024-06-04 14:31:09.251668 (atomiz-ing) NA NA NA fmt
ergrep 2024-06-04 14:04:59.430996 Erfi Anugrah NA NA NA fmt
altar 2024-06-04 14:04:49.409438 Kit Langton NA NA NA fmt
freedesktop-desktop-entry 2024-06-04 13:32:38.629518 Jeremy Soller NA NA NA fmt
test_add_w 2024-06-04 13:10:29.057728 Jake Wang NA NA NA fmt
ps-cypher 2024-06-04 12:49:52.40477 Prokop Schield NA NA NA fmt
ps-deflate 2024-06-04 12:38:17.018587 Prokop Schield NA NA NA fmt
ps-hash 2024-06-04 12:35:24.699702 Prokop Schield NA NA NA fmt
bob-sort 2024-06-04 11:54:25.134707 Awang NA NA NA fmt
nixify 2024-06-04 11:46:57.67213 (stannls) NA NA NA fmt
lfe 2024-06-04 10:27:35.229509 David Craven NA NA NA fmt
karaty-docsite 2024-06-04 10:24:19.430864 YuKun Liu NA NA NA fmt
karaty-template 2024-06-04 10:16:29.331023 YuKun Liu NA NA NA fmt
mexc-rust-sdk 2024-06-04 09:29:16.209497 (CRossel87a) NA NA NA fmt
dload 2024-06-04 09:07:40.976964 dcodes NA NA NA fmt
golem-cloud-worker-client 2024-06-04 08:37:30.055798 golem-developers NA NA NA fmt
golem-cloud-client 2024-06-04 08:37:10.172406 golem-developers NA NA NA fmt
rl_tatam-rs 2024-06-04 07:47:52.558452 (DavidD12) NA NA NA fmt
ride 2024-06-04 07:28:35.607842 Denis Kolodin NA NA NA fmt
zawgl-core 2024-06-04 07:12:54.916091 Alexandre RICCIARDI NA NA NA fmt
th_rs 2024-06-04 03:39:44.63577 SuWeiQiang NA NA NA fmt
test_e6910ed6 2024-06-04 02:29:05.047861 edwardelric14986 NA NA NA fmt
openbook-v2 2024-06-04 02:26:05.286216 (Norbaeocystin) NA NA NA fmt
nestac 2024-06-04 02:18:05.531925 Ramon Moraes NA NA NA fmt
ohos-init-sys 2024-06-04 02:10:28.527404 Ranger NA NA NA fmt
ohos-bundle-sys 2024-06-04 02:10:15.993557 Ranger NA NA NA fmt
ohos-hilogs-sys 2024-06-04 02:10:00.26027 Ranger NA NA NA fmt
ohos-hilog-binding 2024-06-04 01:57:46.574283 Ranger NA NA NA fmt
ohos-hilogs-binding 2024-06-04 01:37:42.831205 Ranger NA NA NA fmt
loam-subcontract-ft 2024-06-04 01:36:40.544048 Willem Wyndham NA NA NA fmt
loam-subcontract-core 2024-06-04 01:35:47.798713 Willem Wyndham NA NA NA fmt
loam-sdk 2024-06-04 01:34:53.464906 Willem Wyndham NA NA NA fmt
loam-soroban-sdk 2024-06-04 01:34:00.548986 Willem Wyndham NA NA NA fmt
sos 2024-06-04 00:24:23.575354 muji NA NA NA fmt
genimtools 2024-06-03 22:30:10.934513 Nathan LeRoy NA NA NA fmt
wutil 2024-06-03 22:25:29.549427 (wr7) NA NA NA fmt
rust_bridge 2024-06-03 21:25:34.302119 Lev Kokotov NA NA NA fmt
rust_bridge_macros 2024-06-03 21:23:47.681654 Lev Kokotov NA NA NA fmt
rust_bridge_traits 2024-06-03 21:20:32.749677 Lev Kokotov NA NA NA fmt
ira 2024-06-03 21:11:17.331513 Matthew Polak NA NA NA fmt
sdf-macros 2024-06-03 20:50:05.106795 Sehyo Chang NA NA NA fmt
asimov 2024-06-03 20:42:49.308721 Aditya Joshi NA NA NA fmt
libreplex_shared 2024-06-03 20:33:30.569262 (nilpferdschaefer) NA NA NA fmt
scx_rlfifo 2024-06-03 20:30:23.559281 Jordan Rome NA NA NA fmt
scx_rustland 2024-06-03 20:12:27.112034 Jordan Rome NA NA NA fmt
sparse_matrix 2024-06-03 19:47:31.514275 (KevCts) NA NA NA fmt
trycp_client 2024-06-03 19:12:37.962639 ThetaSinner NA NA NA fmt
trycp_api 2024-06-03 19:12:15.533439 ThetaSinner NA NA NA fmt
algebra_kit 2024-06-03 18:55:44.945203 Sylvan Martin NA NA NA fmt
rust_jsc_macros 2024-06-03 18:50:56.903268 Kevin Caicedo NA NA NA fmt
scx_layered 2024-06-03 18:43:56.940286 Tejun Heo NA NA NA fmt
scx_rusty 2024-06-03 18:43:28.740296 Tejun Heo NA NA NA fmt
scx_lavd 2024-06-03 18:43:01.384446 Jordan Rome NA NA NA fmt
pharmsol 2024-06-03 18:37:31.469322 Markus Hovd NA NA NA fmt
cp-core 2024-06-03 17:37:24.586618 Gabriel Amihalachioaie NA NA NA fmt
dittolive-ditto 2024-06-03 17:22:26.251394 Hamilton Chapman NA NA NA fmt
dittolive-ditto-sys 2024-06-03 17:22:08.150258 Hamilton Chapman NA NA NA fmt
irc-command-micro 2024-06-03 17:12:31.217057 (samuelshiels) NA NA NA fmt
sns-records 2024-06-03 15:38:19.585557 (ellttBen) NA NA NA fmt
sns-warp-common 2024-06-03 15:33:10.306594 (ellttBen) NA NA NA fmt
girolle 2024-06-03 15:26:13.550363 Philippe Llerena NA NA NA fmt
girolle_macro 2024-06-03 15:25:00.872997 Philippe Llerena NA NA NA fmt
dysk-cli 2024-06-03 14:59:31.65738 Denys Séguret NA NA NA fmt
hcterm 2024-06-03 14:19:09.538342 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_cli 2024-06-03 14:18:08.736027 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain 2024-06-03 14:17:06.337403 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_cli_bundle 2024-06-03 14:16:04.617082 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_cli_run_local_services 2024-06-03 14:15:03.094061 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_cli_sandbox 2024-06-03 14:14:01.506647 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_cascade 2024-06-03 14:12:58.64433 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_conductor_api 2024-06-03 14:11:56.958836 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_conductor_services 2024-06-03 14:10:56.497006 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_test_wasm_common 2024-06-03 14:09:57.190411 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_wasm_test_utils 2024-06-03 14:08:56.752795 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_websocket 2024-06-03 14:07:56.182738 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
hdk 2024-06-03 14:06:54.539189 Stefan Junker NA NA NA fmt
holochain_state 2024-06-03 14:05:53.871785 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
hdi 2024-06-03 14:04:53.219032 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_p2p 2024-06-03 14:03:52.382967 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
hc_sleuth 2024-06-03 14:02:51.692055 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
hdk_derive 2024-06-03 14:01:49.00131 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_state_types 2024-06-03 14:00:47.468247 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_types 2024-06-03 13:59:45.861333 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
kitsune_p2p 2024-06-03 13:58:42.892777 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
openzeppelin-stylus 2024-06-03 13:58:23.911175 Alexander González NA NA NA fmt
holochain_keystore 2024-06-03 13:57:41.131504 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
holochain_sqlite 2024-06-03 13:56:39.320175 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
motsu 2024-06-03 13:56:32.012565 Alexander González NA NA NA fmt
kitsune_p2p_bootstrap_client 2024-06-03 13:55:38.825984 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_zome_types 2024-06-03 13:54:37.134106 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
koba 2024-06-03 13:54:03.847782 Alexander González NA NA NA fmt
kitsune_p2p_bootstrap 2024-06-03 13:53:35.503237 Eric Harris-Braun NA NA NA fmt
holochain_integrity_types 2024-06-03 13:52:33.047744 Stefan Junker NA NA NA fmt
holo_hash 2024-06-03 13:51:32.328857 Holochain Release Automation NA NA NA fmt
iceberg-rest-catalog 2024-06-03 12:48:14.336817 (JanKaul) NA NA NA fmt
v-common 2024-06-03 12:46:18.247628 itiu NA NA NA fmt
pendzl 2024-06-03 12:43:30.10963 (WookashWackomy) NA NA NA fmt
iceberg-rust-spec 2024-06-03 12:40:09.280445 (JanKaul) NA NA NA fmt
lydia 2024-06-03 12:13:50.383759 Qichao Lan NA NA NA fmt
phpp 2024-06-03 11:46:09.760373 (tu6ge) NA NA NA fmt
aderyn 2024-06-03 11:07:20.748507 Alex Roan NA NA NA fmt
aderyn_py 2024-06-03 11:06:41.533724 Alex Roan NA NA NA fmt
aderyn_driver 2024-06-03 11:06:03.990083 Alex Roan NA NA NA fmt
aderyn_core 2024-06-03 11:05:25.005964 Alex Roan NA NA NA fmt
async-compatibility-layer 2024-06-03 10:19:13.025011 crate-managers NA NA NA fmt
pendzl_contracts 2024-06-03 08:42:38.321537 (WookashWackomy) NA NA NA fmt
pendzl_lang 2024-06-03 08:41:43.944685 (WookashWackomy) NA NA NA fmt
pendzl_lang_macro 2024-06-03 08:40:49.369906 Konrad Wierzbik NA NA NA fmt
pendzl_lang_codegen 2024-06-03 08:40:04.768663 Konrad Wierzbik NA NA NA fmt
bcf 2024-06-03 08:10:19.732593 CryptoPatrick NA NA NA fmt
greek_number 2024-06-03 07:39:27.74261 LU Jialin NA NA NA fmt
calfem 2024-06-03 07:19:02.235971 CryptoPatrick NA NA NA fmt
fprice 2024-06-03 07:03:14.059096 Global Young NA NA NA fmt
xux-rs 2024-06-03 07:02:24.706469 SuWeiQiang NA NA NA fmt
rl_model-rs 2024-06-03 07:00:23.07677 (DavidD12) NA NA NA fmt
fracas 2024-06-03 06:48:44.735638 (nickspurry) NA NA NA fmt
jetsam 2024-06-03 06:46:32.828962 (nickspurry) NA NA NA fmt
ruamen 2024-06-03 06:35:40.075806 (isxuew) NA NA NA fmt
ra_ap_test_utils 2024-06-03 05:42:31.605866 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_proc-macro-srv-cli 2024-06-03 05:40:29.839045 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_proc_macro_srv 2024-06-03 05:40:08.485793 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_load-cargo 2024-06-03 05:39:47.382493 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_vfs-notify 2024-06-03 05:38:52.447897 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_project_model 2024-06-03 05:38:39.048223 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_proc_macro_api 2024-06-03 05:38:18.016469 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide 2024-06-03 05:37:57.500026 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_diagnostics 2024-06-03 05:35:59.563628 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_completion 2024-06-03 05:35:05.955137 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_assists 2024-06-03 05:34:10.798472 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_ide_db 2024-06-03 05:33:09.456904 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir 2024-06-03 05:32:19.521936 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir_ty 2024-06-03 05:31:34.493172 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir_def 2024-06-03 05:30:49.338227 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_profile 2024-06-03 05:30:18.043791 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_hir_expand 2024-06-03 05:30:07.968326 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_mbe 2024-06-03 05:29:47.18732 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_intern 2024-06-03 05:29:34.497906 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_flycheck 2024-06-03 05:29:28.329446 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_toolchain 2024-06-03 05:29:12.234465 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_base_db 2024-06-03 05:29:07.249575 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_span 2024-06-03 05:28:51.986937 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_vfs 2024-06-03 05:28:37.290365 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_paths 2024-06-03 05:28:28.579897 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_text_edit 2024-06-03 05:28:09.506525 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_parser 2024-06-03 05:28:03.986864 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_limit 2024-06-03 05:27:55.810051 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_cfg 2024-06-03 05:27:31.96695 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_tt 2024-06-03 05:27:22.254626 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
ra_ap_stdx 2024-06-03 05:27:11.67869 (rust-lang-owner) NA NA NA fmt
zenity-dialog 2024-06-03 05:02:25.511703 Brian NA NA NA fmt
parsr 2024-06-03 04:48:37.42616 (leekalan) NA NA NA fmt
cat_minigrep 2024-06-03 03:45:08.36658 Catzilla NA NA NA fmt
miye 2024-06-03 03:35:45.713265 Vasil Topalovic NA NA NA fmt
cga_add_one 2024-06-03 03:34:19.703512 Carlo Alvarez NA NA NA fmt
jaggedarray 2024-06-03 01:48:13.657601 Huanghe NA NA NA fmt
runnables-cli 2024-06-03 01:39:42.907064 (MoghTech) NA NA NA fmt
your-llm-chat 2024-06-02 23:12:39.831549 oblivisheee NA NA NA fmt
protobug 2024-06-02 22:23:47.751239 Rob Ede NA NA NA fmt
sylog 2024-06-02 19:50:04.138731 Pierre Lairez NA NA NA fmt
r55 2024-06-02 19:42:46.142575 Omenta NA NA NA fmt
same_type 2024-06-02 16:48:39.210977 Đỗ Nguyễn An Huy NA NA NA fmt
epistemology 2024-06-02 15:45:47.460384 RICHΛRD ΛNΛYΛ NA NA NA fmt
valorant_api 2024-06-02 15:06:45.886691 Manuel Raimann NA NA NA fmt
tutastinx 2024-06-02 14:40:50.530047 Awang NA NA NA fmt
spiders 2024-06-02 14:08:44.965089 CuprumWangzuo NA NA NA fmt
embedded-ui 2024-06-02 14:05:51.037524 Hazer Hazer NA NA NA fmt
faster-whisper-rs 2024-06-02 13:56:10.842936 Creative Coders NA NA NA fmt
farmers 2024-06-02 13:48:58.655217 CuprumWangzuo NA NA NA fmt
feelers 2024-06-02 12:59:01.391121 CuprumWangzuo NA NA NA fmt
natural-tts 2024-06-02 12:52:11.589222 Creative Coders NA NA NA fmt
apidoc 2024-06-02 08:59:25.816504 (git-lloyd) NA NA NA fmt