Crates with rust-version field being '1.56.0'

Total: 246

name update at owner repo count CI fmt
skl 2024-05-13 17:05:39.760965 Al Liu repo 55 GitHub Action fmt
zerocopy 2024-05-11 02:48:37.880733 Joshua Liebow-Feeser repo 772 GitHub Action fmt
zerocopy-derive 2024-05-11 02:48:27.361304 Joshua Liebow-Feeser repo 772 GitHub Action fmt
ockam_transport_websocket 2024-05-06 20:41:26.838123 Matthew Gregory repo NA NA fmt
ockam_transport_udp 2024-05-06 20:40:55.272943 Mrinal Wadhwa repo 8472 GitHub Action fmt
ockam_vault_aws 2024-05-06 20:40:37.20927 Mrinal Wadhwa repo NA NA fmt
ockam 2024-05-06 20:40:30.421766 Matthew Gregory repo NA NA fmt
ockam_transport_tcp 2024-05-06 20:40:24.167492 Matthew Gregory repo NA NA fmt
ockam_identity 2024-05-06 20:40:11.025783 Mrinal Wadhwa repo NA NA fmt
ockam_vault 2024-05-06 20:40:04.481473 crate-publishers repo NA NA fmt
ockam_node 2024-05-06 20:39:58.213856 Matthew Gregory repo NA NA fmt
ockam_transport_core 2024-05-06 20:39:52.382514 Mrinal Wadhwa repo NA NA fmt
ockam_executor 2024-05-06 20:39:47.324194 Mrinal Wadhwa repo NA NA fmt
ockam_core 2024-05-06 20:38:04.144178 Matthew Gregory repo NA NA fmt
brotli 2024-05-04 16:39:48.194785 Daniel repo 896 GitHub Action fmt
parse-zoneinfo 2024-05-02 15:53:25.884665 Release Manager repo 377 GitHub Action fmt
drylib 2024-04-30 22:29:59.46539 Mark Tyrkba repo 68 NA fmt
drylib-procs 2024-04-30 22:29:38.088076 Mark Tyrkba repo 68 NA fmt
parking_lot_core 2024-04-25 23:03:36.701497 Linus Färnstrand repo 871 GitHub Action fmt
lock_api 2024-04-25 23:01:49.287895 Linus Färnstrand repo 871 GitHub Action fmt
smol-executor-trait 2024-04-24 15:31:14.847593 Marc-Antoine Perennou repo 76 GitHub Action fmt
const-array-init 2024-04-24 00:34:51.950772 (IoaNNUwU) repo 2 GitHub Action fmt
pyo3-log 2024-04-21 09:36:15.933745 maintainers repo 92 GitHub Action fmt
music-math 2024-04-16 10:45:23.029249 Mads Kjeldgaard repo 14 GitHub Action fmt
hannibal 2024-04-15 15:42:49.718261 Hendrik Sollich repo 179 GitHub Action fmt
standard_library 2024-03-22 21:44:21.548992 Murtaza Ali Imtiaz repo 71 NA fmt
bitflags 2024-03-19 01:26:49.465912 owners repo 659 GitHub Action fmt
nc 2024-03-18 22:38:35.971899 Xu Shaohua repo 2312 GitHub Action fmt
version-compare 2024-03-16 11:36:15.494048 Tim Visée repo 272 NA fmt
atomic-destructor 2024-03-08 13:04:05.177701 Yuki Kishimoto repo NA NA fmt
libloading 2024-03-05 21:55:24.175763 Simonas Kazlauskas repo 196 GitHub Action fmt
ockam_macros 2024-03-04 23:47:00.394728 Mrinal Wadhwa repo NA NA fmt
soda_resource_tools_lib 2024-02-18 16:23:50.963077 biezhihua repo NA NA fmt
ctest2 2024-02-17 05:24:05.558075 Yuki Okushi repo 322 GitHub Action fmt
pure-rust-locales 2024-02-11 13:26:08.701139 Dirkjan Ochtman repo 32 GitHub Action fmt
num-derive 2024-02-06 21:00:45.637968 Josh Stone repo 844 GitHub Action fmt
hyper-middleware 2024-02-05 23:02:12.580897 Jose Quintana repo 22 NA fmt
mutually_exclusive_features 2024-02-05 14:09:22.3576 Omid Rad repo 5 GitHub Action fmt
near-abi-client 2024-01-25 14:12:21.680481 (nearprotocol-ci) repo 12 GitHub Action fmt
push_decode 2024-01-22 10:34:13.49619 Martin Habovštiak repo 14 NA fmt
emojicon 2024-01-19 17:36:12.151345 Muhammad Mominul Huque repo 11 NA fmt
turnip 2024-01-16 15:56:13.720826 Adam Erickson repo NA NA fmt
console 2024-01-09 16:27:44.685262 Pavan Kumar Sunkara repo 274 GitHub Action fmt
num_enum 2024-01-07 10:50:37.072955 Daniel Wagner-Hall repo 115 GitHub Action fmt
num_enum_derive 2024-01-07 10:50:07.864121 Daniel Wagner-Hall repo 115 GitHub Action fmt
schannel 2023-12-27 09:10:04.725141 cargo publish repo 266 GitHub Action fmt
serde_assert 2023-12-26 23:51:02.185586 Anders Evensen repo 236 GitHub Action fmt
guardian 2023-12-17 10:37:00.631044 Jon Gjengset repo 15 NA fmt
ogg 2023-12-10 18:52:35.312441 Cratesio-publish repo 157 GitHub Action fmt
si_trace_print 2023-12-09 04:35:32.830584 James Thomas Moon repo 121 GitHub Action fmt
simple_arena 2023-11-28 13:32:54.967788 (bolli24) repo 2 NA fmt
mc-launchermeta 2023-11-21 18:42:36.816655 Rob Bailey repo 15 NA fmt
pinky-swear 2023-11-14 15:52:34.871423 Marc-Antoine Perennou repo 123 GitHub Action fmt
yash-quote 2023-11-11 15:14:59.50796 WATANABE Yuki repo 2544 GitHub Action fmt
cheap-clone 2023-11-04 17:07:33.545335 Al Liu repo 5 GitHub Action fmt
tracing-log 2023-10-25 17:01:37.024993 Publish tracing repo 1372 GitHub Action fmt
votd 2023-10-23 21:20:05.201741 Ben Kelley repo 8 NA fmt
tracing 2023-10-19 01:05:24.833936 Publish tracing repo 1372 GitHub Action fmt
blinkt 2023-10-18 14:30:48.004415 crates-io repo 135 NA fmt
tracing-core 2023-10-13 22:14:45.169815 Publish tracing repo 1372 GitHub Action fmt
tracing-attributes 2023-10-13 17:58:15.219537 Eliza Weisman repo 1372 GitHub Action fmt
cargo_metadata 2023-10-13 11:26:46.939431 Oli Scherer repo 469 GitHub Action fmt
tokio-metrics 2023-10-12 22:52:06.56946 tokio-metrics-release repo 61 GitHub Action fmt
memx-cdy 2023-10-09 12:33:00.269799 (aki-akaguma) repo 27 GitHub Action fmt
ls_rules 2023-10-03 01:22:04.916979 Bryant Luk repo 19 GitHub Action fmt
leb128fmt 2023-10-02 21:31:24.075885 Bryant Luk repo 7 GitHub Action fmt
discorec 2023-10-01 20:23:13.909986 Andrew Kane repo 51 GitHub Action fmt
gen_value 2023-09-29 17:51:53.42191 Bryant Luk repo 37 GitHub Action fmt
anomaly_detection 2023-09-26 02:02:42.704812 Andrew Kane repo 70 GitHub Action fmt
stlrs 2023-09-25 07:52:00.060211 Andrew Kane repo 69 GitHub Action fmt
dap 2023-09-19 10:47:41.997983 Tamás Szelei repo 116 GitHub Action fmt
ockam-ffi 2023-09-13 22:18:23.594291 Matthew Gregory repo NA NA fmt
mycitadel 2023-09-13 12:15:17.777171 Dr. Maxim Orlovsky repo 516 NA fmt
mycitadel-desktop 2023-09-13 12:14:23.885238 Dr. Maxim Orlovsky repo 516 NA fmt
sunscreen 2023-09-11 21:55:58.247109 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_backend 2023-09-11 21:55:16.544348 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_runtime 2023-09-11 21:54:26.143099 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_fhe_program 2023-09-11 21:53:42.169307 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_zkp_backend 2023-09-11 21:52:51.11268 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_compiler_macros 2023-09-11 21:52:34.15266 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_compiler_common 2023-09-11 21:51:52.14637 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
seal_fhe 2023-09-11 21:51:39.282819 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_math 2023-09-11 21:51:14.591032 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
sunscreen_math_macros 2023-09-11 21:50:05.18128 Sam Tay repo 654 GitHub Action fmt
surrealdb-jsonwebtoken 2023-08-29 09:34:15.940425 Rushmore Mushambi repo 354 GitHub Action fmt
tower-lsp-macros 2023-08-11 03:27:09.07072 Eyal Kalderon repo 591 GitHub Action fmt
naive_opt 2023-08-04 01:33:15.949451 (aki-akaguma) repo 49 GitHub Action fmt
serde-json-core 2023-07-26 10:20:57.043649 all repo 117 GitHub Action fmt
focaccia 2023-07-21 04:08:11.943615 Ryan Lopopolo repo 461 GitHub Action fmt
dir_indexer 2023-07-06 07:09:27.498024 Srivarshan repo 26 NA fmt
ockam_key_exchange_xx 2023-06-09 21:43:55.760417 Matthew Gregory repo NA NA fmt
vmw_backdoor 2023-06-02 03:11:08.900364 Dusty Mabe repo 71 GitHub Action fmt
raw-parts 2023-05-31 06:49:04.199996 crates.io publishers repo 204 GitHub Action fmt
sscanf 2023-05-20 18:02:20.836574 Malte Hillmann repo 126 GitHub Action fmt
sscanf_macro 2023-05-20 18:02:02.215668 Malte Hillmann repo 126 GitHub Action fmt
memx 2023-05-15 09:05:14.844578 (aki-akaguma) repo 205 GitHub Action fmt
box2d-rs 2023-05-12 08:38:47.412002 Alexsey repo 74 GitHub Action fmt
impartial-ord 2023-04-28 18:49:30.702421 Art repo 12 GitHub Action fmt
unikorn 2023-04-28 09:56:17.731362 ylsun repo 16 NA fmt
argp 2023-04-19 22:16:49.128689 Jakub Jirutka repo 220 GitHub Action fmt
argp_derive 2023-04-19 22:16:30.614287 Jakub Jirutka repo 220 GitHub Action fmt
elvwasm 2023-04-05 16:21:49.723877 (JanFalkin) repo 188 GitHub Action fmt
bung 2023-03-31 21:52:57.014595 Tobie Morgan Hitchcock repo 3 NA fmt
mut-binary-heap 2023-03-20 17:25:25.865459 Burkhard Mittelbach repo 353 GitHub Action fmt
tokio-executor-trait 2023-03-14 20:50:12.765277 Marc-Antoine Perennou repo 76 GitHub Action fmt
ultimate_logger 2023-03-09 12:31:19.84277 Lars Salembier repo 21 NA fmt
ockam_key_exchange_x3dh 2023-03-03 23:49:02.998192 Matthew Gregory repo NA NA fmt
jsonwebtoken-hs256 2023-03-03 08:08:27.939522 Jacobtread repo NA NA fmt
ignition-config 2023-02-21 16:06:24.156822 Dusty Mabe repo 84 GitHub Action fmt
assert-text 2023-02-12 00:53:50.750576 (aki-akaguma) repo NA NA fmt
exec-target 2023-02-12 00:52:17.636552 (aki-akaguma) repo 19 GitHub Action fmt
cfg-iif 2023-02-12 00:37:53.650686 (aki-akaguma) repo 26 GitHub Action fmt
clf 2023-02-12 00:37:08.588999 (aki-akaguma) repo 22 GitHub Action fmt
flood-tide 2023-02-12 00:35:50.612248 (aki-akaguma) repo 46 GitHub Action fmt
flood-tide-gen 2023-02-12 00:35:23.299655 (aki-akaguma) repo 52 GitHub Action fmt
rabuf 2023-02-12 00:31:37.375634 (aki-akaguma) repo 41 GitHub Action fmt
runnel 2023-02-12 00:23:06.68598 (aki-akaguma) repo 41 GitHub Action fmt
ockam_key_exchange_core 2023-02-09 23:53:44.529064 Matthew Gregory repo NA NA fmt
rgb-cli 2023-02-06 19:17:53.7755 Dr. Maxim Orlovsky NA NA NA fmt
storm_ext 2023-02-06 19:05:27.805738 Dr. Maxim Orlovsky NA NA NA fmt
store-cli 2023-02-06 15:30:17.778754 Dr. Maxim Orlovsky NA NA NA fmt
store_rpc 2023-02-06 15:28:50.956518 Dr. Maxim Orlovsky NA NA NA fmt
bingrep 2023-02-06 05:19:58.771223 (m4b) repo 131 GitHub Action fmt
liboverdrop 2023-02-03 18:45:06.296593 Jonathan Lebon repo 61 GitHub Action fmt
fmty 2023-02-03 00:27:16.084187 Nikolai Vazquez repo 73 NA fmt
ockam_channel 2023-01-18 16:00:05.493823 Matthew Gregory repo NA NA fmt
aki-resort 2023-01-17 00:43:34.803224 (aki-akaguma) repo 44 GitHub Action fmt
near-sdk-abi 2023-01-16 10:30:26.725865 (nearprotocol-ci) repo 8 GitHub Action fmt
aki-txpr-macro 2023-01-11 05:38:21.723259 (aki-akaguma) repo 18 GitHub Action fmt
ps-mem 2023-01-11 05:28:11.424509 (aki-akaguma) repo 32 GitHub Action fmt
aki-xtee 2023-01-11 05:25:16.096605 (aki-akaguma) repo 46 GitHub Action fmt
aki-xcat 2023-01-11 05:22:35.047004 (aki-akaguma) repo 43 GitHub Action fmt
aki-stats 2023-01-11 05:19:24.871233 (aki-akaguma) repo 36 GitHub Action fmt
aki-unbody 2023-01-11 05:18:14.37396 (aki-akaguma) repo 35 GitHub Action fmt
aki-mline 2023-01-11 05:10:05.747155 (aki-akaguma) repo 42 GitHub Action fmt
aki-mcycle 2023-01-11 05:05:28.648451 (aki-akaguma) repo 37 GitHub Action fmt
aki-mcolor 2023-01-11 05:01:40.351137 (aki-akaguma) repo 52 GitHub Action fmt
aki-gsub 2023-01-11 04:55:57.361758 (aki-akaguma) repo 50 GitHub Action fmt
aki-json-pick 2023-01-11 04:51:02.502835 (aki-akaguma) repo 27 GitHub Action fmt
elementtree 2023-01-04 12:30:06.458677 Armin Ronacher repo 70 GitHub Action fmt
shared-rc 2023-01-04 00:49:11.184292 Christopher Durham repo 7 NA fmt
bookcase_alloc 2022-12-09 15:31:50.846986 Daniel Tashjian repo 21 GitHub Action fmt
bookcase_alloc_macros 2022-12-09 15:30:01.660734 Daniel Tashjian repo 21 GitHub Action fmt
bookcase_macros 2022-12-05 19:12:36.001427 Daniel Tashjian repo 21 GitHub Action fmt
serde-partial-macro 2022-11-30 01:52:41.693788 Raphaël Thériault repo 11 GitHub Action fmt
serde-partial 2022-11-30 01:43:47.71589 Raphaël Thériault repo 11 GitHub Action fmt
feature_utils 2022-11-22 06:23:16.362897 Ryan Butler repo 1 NA fmt
espvpnet 2022-11-19 15:06:05.927559 Télégicloétrocongélateur NA NA NA fmt
vsm 2022-11-11 19:36:50.714548 Matt Williams repo 35 NA fmt
config-finder 2022-11-06 12:20:39.584951 Poliorcetics repo NA NA fmt
conduit-hyper 2022-10-30 20:06:51.319965 crates-io repo 213 GitHub Action fmt
numeric_cast 2022-10-28 14:55:35.356715 (Nugine) repo 25 NA fmt
charx 2022-10-28 02:46:04.581825 Ali Sajid Imami repo 49 GitHub Action fmt
review 2022-10-24 08:15:52.950684 Simone Camito repo 84 GitHub Action fmt
review-macro 2022-10-24 08:15:21.275482 Simone Camito repo 84 GitHub Action fmt
mycitadel-desktop2 2022-10-20 12:38:21.080356 (jomagalo) repo 316 NA fmt
peek-reverse-proxy 2022-10-03 06:16:33.600063 Christof Weickhardt repo 245 GitHub Action fmt
binary-heap-plus 2022-09-30 08:50:59.690041 Hideki Sekine repo 156 GitHub Action fmt
vsmtp-rsasl 2022-09-15 13:57:48.618977 Lucas Tabis repo 599 GitHub Action fmt
difftastic-oc 2022-09-15 08:45:37.288773 Miguel Acevedo repo 14958 GitHub Action fmt
jmspack-rust 2022-09-13 20:07:13.382872 James Twose repo 6 NA fmt
bitmac 2022-08-31 21:58:09.893904 Artem repo 24 GitHub Action fmt
unempty 2022-08-28 20:24:51.800391 Jessica Black repo 4 GitHub Action fmt
phaos 2022-08-19 09:38:09.482074 Dimitri Sabadie repo NA NA fmt
luminance-glfw 2022-07-31 19:35:10.667973 Dimitri Sabadie repo 1990 GitHub Action fmt
obnam 2022-07-24 09:31:55.544038 (larswirzenius) repo 767 NA fmt
maximus 2022-07-06 21:04:33.790662 Joe McCain III repo NA NA fmt
ruststep 2022-06-14 06:30:13.619184 Yoshinori Tanimura repo 1732 GitHub Action fmt
ruststep-derive 2022-06-14 06:29:15.437201 Yoshinori Tanimura repo 1732 GitHub Action fmt
espr 2022-06-14 06:08:51.048635 Yoshinori Tanimura repo 1732 GitHub Action fmt
pandoc-filter-diagram 2022-06-14 04:37:07.075086 (larswirzenius) repo 42 NA fmt
asm 2022-06-11 17:42:31.939207 Tilmann Meyer repo 39 GitHub Action fmt
pin-list 2022-06-02 20:28:18.600776 Sabrina Jewson repo 18 GitHub Action fmt
wait-list 2022-06-02 20:28:00.951009 Sabrina Jewson repo 18 GitHub Action fmt
ghosts 2022-05-30 13:41:52.154285 Daniel Henry-Mantilla repo 9 GitHub Action fmt
xradar 2022-05-18 17:37:16.129942 Miraculous Owonubi repo 21 NA fmt
signature_ps 2022-05-09 17:52:20.837905 Matthew Gregory repo NA NA fmt
signature_bbs_plus 2022-05-09 17:52:15.962434 crate-publishers repo NA NA fmt
signature_core 2022-05-09 17:52:10.608476 crate-publishers repo NA NA fmt
signature_bls 2022-05-09 17:52:05.395327 crate-publishers repo NA NA fmt
cargo-cocoapods 2022-05-04 13:05:17.4467 Brendan Molloy repo 14 NA fmt
rtm-devtools 2022-05-04 09:46:09.645061 Mark Van de Vyver repo 20 NA fmt
rtm-schema 2022-05-04 09:40:45.759116 Mark Van de Vyver repo 18 NA fmt
rtm-cli 2022-05-04 09:35:17.814092 Mark Van de Vyver repo 11 NA fmt
rtm-sql 2022-05-04 08:12:57.392897 Mark Van de Vyver repo 18 NA fmt
rtm-examples 2022-05-04 08:07:36.511538 Mark Van de Vyver repo 71 NA fmt
rtm-attributes 2022-05-04 08:02:15.68385 Mark Van de Vyver repo 18 NA fmt
rtm-macros 2022-05-04 07:44:57.194541 Mark Van de Vyver repo 19 NA fmt
rtm-json 2022-05-04 07:44:35.284622 Mark Van de Vyver repo 18 NA fmt
rtm-yaml 2022-05-04 07:44:15.297487 Mark Van de Vyver repo 25 NA fmt
rtm-tests 2022-05-04 07:43:53.996682 Mark Van de Vyver repo 22 NA fmt
rtm-csv 2022-05-04 07:43:31.550351 Mark Van de Vyver repo 18 NA fmt
wolframalpha_api 2022-04-29 18:17:10.977457 (u296) repo 23 NA fmt
qparas 2022-04-22 05:08:57.107007 Miraculous Owonubi repo 23 NA fmt
luminance 2022-04-19 10:14:16.892705 Dimitri Sabadie repo 1990 GitHub Action fmt
bip0032 2022-04-14 10:28:43.907053 Qinxuan Chen repo NA NA fmt
difftastic_mod_for_windows 2022-04-13 10:11:20.960756 jesses repo 9241 GitHub Action fmt
luminance-front 2022-04-13 06:41:54.379519 Dimitri Sabadie repo 1990 GitHub Action fmt
luminance-web-sys 2022-04-13 06:41:47.147469 Dimitri Sabadie repo 1990 GitHub Action fmt
luminance-webgl 2022-04-13 06:41:32.28425 Dimitri Sabadie repo 1990 GitHub Action fmt