Crates using the write_mode formatting option

Total: 85

name update at owner repo count CI fmt
rusty-xinput 2023-12-17 23:29:30.74595 maintainers repo 86 GitHub Action fmt
termsize-alt 2023-08-13 22:05:09.986822 Zhongdong Yang repo 95 NA fmt
pikuseru 2023-02-20 12:11:26.498313 Development repo 22 GitHub Action fmt
mexprp 2022-11-25 22:53:30.269095 IntrepidPig repo 98 NA fmt
nickel-jwt-session 2022-02-02 18:37:37.239689 Rasmus Kaj repo 64 NA fmt
metrix 2021-03-29 21:51:47.234666 Christian Douven repo 198 GitHub Action fmt
sharecart1000 2021-03-06 06:37:40.53563 Lokathor repo 22 NA fmt
bosonnlp 2021-01-06 02:20:22.973883 messense repo 101 NA fmt
lazycell 2020-08-12 01:11:24.894126 Nikita Pekin repo 143 NA fmt
yume 2020-05-31 21:02:45.752081 Davy Duperron repo 37 GitHub Action fmt
gurobi 2020-04-04 10:24:57.414209 Alice Ryhl repo 239 NA fmt
qt_core_custom_events 2020-03-19 11:33:30.210774 Serhii Plyhun repo 12 NA fmt
tokkit 2020-01-18 15:48:53.818459 Christian Douven repo 143 NA fmt
queue 2019-08-28 23:00:10.517712 rascul repo 67 NA fmt
otpauth 2019-08-23 06:52:42.055241 messense repo 44 NA fmt
steel-cent 2019-07-12 03:37:35.280087 John Hume repo 175 NA fmt
tcalc-rustyline 2019-07-07 21:22:26.632798 Dustin Brown repo 345 NA fmt
external_sort 2019-07-03 20:18:22.972247 (aaronrphillips) repo 14 NA fmt
file_tree 2019-07-03 20:00:32.713473 (aaronrphillips) repo 8 NA fmt
termsize 2019-04-28 16:49:21.143093 cargo repo 94 NA fmt
portunes 2019-02-16 00:29:40.192343 Casey Rodarmor repo 28 NA fmt
rocket-file-cache 2019-01-12 04:15:42.267433 Henry Zimmerman repo 195 NA fmt
lpc177x_8x 2018-11-14 23:38:03.63321 Brandon Matthews repo 18 NA fmt
caldyn 2018-09-25 14:32:24.661293 Guillaume Fraux repo 34 NA fmt
cargo-cov 2018-08-29 05:25:51.370351 (kennytm) repo 67 NA fmt
async_docker 2018-08-16 19:47:27.011243 (destruktiw) repo 298 NA fmt
procedurals 2018-07-08 09:58:10.202003 Toshiki Teramura repo 46 NA fmt
iron-slog 2018-06-10 19:07:58.03923 Yusuke Sasaki repo 15 NA fmt
rips-packets 2018-05-17 02:38:09.183991 Linus Färnstrand repo 27 NA fmt
bismuth 2018-05-01 21:54:21.341813 Sean Olson repo 409 NA fmt
servo-websocket 2018-03-26 12:20:56.481989 cargo publish repo 388 NA fmt
fwatcher 2018-03-26 05:55:48.697415 Fu repo 19 NA fmt
sig-rs 2018-03-14 01:52:17.710312 owners repo 13 NA fmt
tokio-jsonrpc 2018-03-03 15:47:04.13472 Michal 'vorner' Vaner repo 186 NA fmt
stayalive 2018-03-01 07:44:37.814011 Christian Douven repo 24 NA fmt
mustache 2018-02-12 22:51:08.018312 Jeff Olhoeft repo 307 NA fmt
spmc_buffer 2018-02-11 16:53:47.011052 Hadrien G. repo 61 NA fmt
nom-hpgl 2018-02-09 00:58:43.273706 engineering repo 71 NA fmt
onnx 2018-02-03 19:03:55.192319 Nick Hynes repo 6 NA fmt
webview 2018-02-02 19:43:39.012708 Alan Hoffmeister repo 5 NA fmt
find_git 2018-02-01 22:20:35.253584 Fraser Hutchison repo 6 NA fmt
technical_indicators 2017-12-24 09:04:34.650139 Alberto Leal repo 64 NA fmt
foursquare 2017-12-15 20:20:15.969909 cargo repo 45 NA fmt
wee-rl 2017-12-08 20:42:46.209414 Jamie Blondin repo 433 NA fmt
cargo-thanks 2017-11-30 01:54:42.853663 cargo repo 40 NA fmt
cavity-cli 2017-11-24 23:22:17.454081 Andrey Snow repo 11 NA fmt
xkcd 2017-11-23 21:41:33.410987 Nikita Pekin repo 51 NA fmt
evzht9h3nznqzwl 2017-11-22 17:52:18.988452 Zeyla Hellyer repo 411 NA fmt
wolfram_alpha 2017-11-21 07:01:48.281454 Nikita Pekin repo 73 NA fmt
libwhisper 2017-11-02 21:02:35.663945 Andrey Snow repo 36 NA fmt
travis 2017-10-17 14:48:23.449969 cargo repo 20 NA fmt
prophet 2017-10-12 23:20:34.188442 Robin Freyler repo 151 NA fmt
porteurbars 2017-10-09 04:41:38.073405 cargo repo 105 NA fmt
pprzlink 2017-10-01 20:08:18.429655 Michal Podhradsky repo 40 NA fmt
gauthz 2017-09-11 02:52:30.932345 cargo repo 23 NA fmt
dars 2017-08-30 08:16:14.403771 Toshiki Teramura repo 107 NA fmt
graphql-idl-parser 2017-08-14 02:21:43.40158 Garen Torikian repo 77 NA fmt
scrapmetal 2017-08-03 13:33:43.78787 Nick Fitzgerald repo 43 NA fmt
cognitive-inputs 2017-08-02 14:52:22.704919 (darkelement) repo 121 NA fmt
telescreen 2017-08-02 14:52:22.704919 mozamimy repo 43 NA fmt
vertree 2017-07-26 16:26:13.834929 Andrew J. Stone repo 59 NA fmt
mkw41z4 2017-07-18 20:23:11.282993 owners repo 4 NA fmt
cell-gc 2017-06-29 13:48:17.513213 Jason Orendorff repo 475 NA fmt
blunder 2017-06-26 20:21:32.520597 Andrey Snow repo 13 NA fmt
pumpkindb_client 2017-06-07 14:45:20.153523 Yurii Rashkovskii repo 576 NA fmt
stm32f0xx 2017-04-26 00:47:40.730907 Laron Tech repo 8 NA fmt
sel4-sys 2017-04-24 04:41:28.120612 Gerwin Klein repo 141 NA fmt
tokio-timeit-middleware 2017-04-06 02:09:52.080958 Nick Fitzgerald repo 13 NA fmt
wan 2017-04-02 08:56:42.055251 Yusuke Sasaki repo 64 NA fmt
stm32f303x-memory-map 2017-04-01 17:48:40.34022 Laron Tech repo 11 NA fmt
rust-argon2-ffi 2017-03-22 16:06:43.855801 Rust repo 3 NA fmt
enum-error-derive 2017-03-12 13:34:33.679287 Toshiki Teramura repo 46 NA fmt
stm32f30x-memory-map 2017-02-04 13:41:38.42135 owners repo 21 NA fmt
clonablechild 2017-01-05 13:33:48.492744 Linus Färnstrand repo 16 NA fmt
symbolic_polynomials 2016-12-20 20:28:54.07952 Alexander Botev repo 42 NA fmt
rustplotlib 2016-12-16 10:58:14.761542 Yusuke Sasaki repo 50 NA fmt
gurobi-sys 2016-08-28 17:17:25.730858 Alice Ryhl repo 239 NA fmt
mbutiles 2016-08-27 07:47:19.752345 Arnaud Marant repo 48 NA fmt
local-encoding 2016-08-09 10:30:22.984601 Artem V. Navrotskiy repo 16 NA fmt
netfuse 2016-08-06 06:46:06.900961 Anthony Nowell repo 23 NA fmt
celly 2016-07-22 09:58:03.297874 Dmitry repo 186 NA fmt
dwarf 2016-07-12 09:41:40.046811 Philip Craig repo 121 NA fmt
tcod_window 2016-04-21 03:19:39.154091 Nikita Pekin repo 46 NA fmt
libpm 2016-03-17 18:41:31.155222 Alberto repo 14 NA fmt
rust-mustache 2015-12-11 23:56:40.231265 PistonCollaborator repo 296 NA fmt