Crates in Repo with http

repo-with-http

Total: 303

name update at owner repo count CI fmt
yaxpeax-rx 2023-12-24 00:56:32.62718 iximeow repo NA NA fmt
collate 2023-12-20 05:07:24.844314 Haydn Vestal repo NA NA fmt
yaxpeax-x86 2023-12-17 00:14:38.722141 iximeow repo NA NA fmt
celp-sdk 2023-12-12 10:43:23.717412 repo NA NA fmt
Jeebs 2023-12-08 12:00:02.196609 repo NA NA fmt
paccat 2023-12-04 14:47:52.270142 Lulu repo NA NA fmt
testcontainers-redpanda-rs 2023-11-15 17:41:18.34559 Marko Milenković repo NA NA fmt
yaxpeax-arm 2023-11-02 15:01:34.214145 iximeow repo NA NA fmt
mattr 2023-10-02 13:39:38.212234 bendn repo NA NA fmt
leptos_devtools 2023-09-17 05:24:04.031251 repo NA NA fmt
leptos_devtools_extension_api 2023-09-17 05:19:22.615442 repo NA NA fmt
bu 2023-09-05 03:46:03.827411 Yuan Lin repo NA NA fmt
nauta 2023-08-29 22:27:39.800718 Hèctor Morales Carnicé repo NA NA fmt
wal-browser 2023-08-08 11:33:37.261016 Piotr Sarna repo NA NA fmt
mafa 2023-08-02 10:10:57.850707 Michael Lee repo NA NA fmt
actix-web-correlation-id 2023-08-01 08:35:57.755073 repo NA NA fmt
wda 2023-07-30 10:45:48.803851 Michael Lee repo NA NA fmt
hello_world_zwj 2023-07-26 07:06:41.830951 repo NA NA fmt
na 2023-07-18 13:53:12.459955 arturo repo NA NA fmt
geometry-rs 2023-07-09 11:06:26.615086 ringsaturn repo NA NA fmt
wdc 2023-07-01 14:38:03.203565 Michael Lee repo NA NA fmt
tokio-stomp-2 2023-06-28 13:19:40.36463 Jens Walter repo NA NA fmt
deam 2023-06-16 00:33:30.748619 kai repo NA NA fmt
image_hasher 2023-06-02 19:33:04.029213 Rafał Mikrut repo NA NA fmt
diesel-derive-enum 2023-05-31 12:51:54.126113 repo NA NA fmt
chomp1 2023-05-07 11:17:37.147352 Frank Denis repo NA NA fmt
ipmi-fan-control 2023-04-24 09:13:31.38819 yinheli repo NA NA fmt
multipart-2021 2023-04-23 18:46:52.537958 Richard Bradfield repo NA NA fmt
buildkit-rs-ignore 2023-04-19 02:23:44.117065 Grant G repo NA NA fmt
cicada-cli 2023-04-10 23:05:12.263388 Grant G repo NA NA fmt
git-checkout-recent 2023-04-08 04:15:42.583917 Yung Siang Liau repo NA NA fmt
hueclient 2023-04-05 10:04:17.727438 Mathieu Poumeyrol repo NA NA fmt
freeswitch-esl-rs 2023-03-28 01:53:09.840299 Jovany Leandro G.C repo NA NA fmt
try-to-release-me 2023-03-12 14:51:48.802525 Fully Forgetful repo NA NA fmt
miractl 2023-03-01 16:22:04.759591 Mike Clarke repo NA NA fmt
nsga 2023-02-25 04:48:21.964083 core repo NA NA fmt
billable 2023-02-24 12:55:27.173659 Robert Wijas repo NA NA fmt
readifchange 2023-02-23 18:39:29.242442 repo NA NA fmt
apng 2023-02-21 18:26:38.68795 Orhun Parmaksız repo NA NA fmt
engagespot 2023-02-14 14:34:43.685359 Hemand repo NA NA fmt
slipstream 2023-02-10 20:13:22.099022 Michal 'vorner' Vaner repo NA NA fmt
suricata-derive 2023-01-31 20:49:45.273517 Jason Ish repo NA NA fmt
aur-depends 2023-01-22 03:58:21.526788 Lulu repo NA NA fmt
rjwt 2023-01-15 10:33:01.221767 Haydn Vestal repo NA NA fmt
natural-xml-diff 2023-01-03 14:44:35.984734 Martijn Faassen repo NA NA fmt
bevy_progress_bar 2022-12-28 22:20:34.790505 Ansho Rei repo NA NA fmt
bevy_interact_2d 2022-12-28 22:19:44.266252 Ansho Rei repo NA NA fmt
ccash-rs 2022-12-22 17:03:56.514332 Samuel Boyden repo NA NA fmt
extent 2022-12-17 08:41:23.263867 Graydon Hoare repo NA NA fmt
richard-test 2022-12-13 08:20:13.263502 CodingWombat repo NA NA fmt
servo-display-link 2022-12-11 18:30:45.126105 Josh Matthews repo NA NA fmt
plotapi 2022-12-11 08:43:25.528752 Dr. Shahin Rostami repo NA NA fmt
factorio-cli 2022-11-26 07:03:50.648739 Mike Forster repo NA NA fmt
factorio-mod-api 2022-11-26 07:02:53.234292 Mike Forster repo NA NA fmt
factorio-exporter 2022-11-26 06:57:47.035737 Mike Forster repo NA NA fmt
aur-fetch 2022-11-21 23:41:31.305033 Lulu repo NA NA fmt
sh-inline 2022-11-15 16:09:09.484358 Colin Walters repo NA NA fmt
srcinfo 2022-11-12 13:09:51.008852 Lulu repo NA NA fmt
transpose 2022-11-08 04:07:13.375872 Elliott Mahler repo NA NA fmt
strength_reduce 2022-11-08 03:46:49.572569 Elliott Mahler repo NA NA fmt
range-map 2022-11-01 21:25:34.064573 repo NA NA fmt
trie-generic 2022-10-31 22:20:44.85776 André Santos repo NA NA fmt
sixbit 2022-10-31 00:14:03.504321 Graydon Hoare repo NA NA fmt
backtrace-error 2022-10-30 21:26:54.159123 Graydon Hoare repo NA NA fmt
image-meta 2022-10-30 15:00:42.530429 anekos repo NA NA fmt
task-mon 2022-10-21 10:17:00.585619 Michael Diamond repo NA NA fmt
oort_shared 2022-09-27 15:20:51.312642 Rich Lane repo NA NA fmt
pusher 2022-09-09 10:08:35.094377 Will Sewell repo NA NA fmt
alpm-utils-ll 2022-08-26 08:37:50.000954 Noah Shanaberger repo NA NA fmt
alpm-ll 2022-08-26 08:37:29.06515 Noah Shanaberger repo NA NA fmt
alpm-sys-ll 2022-08-26 08:28:35.601019 Noah Shanaberger repo NA NA fmt
onig 2022-08-09 06:34:55.753625 Vincent Prouillet repo NA NA fmt
onig_sys 2022-08-09 06:34:18.229355 Vincent Prouillet repo NA NA fmt
abort-on-drop 2022-08-04 23:24:52.360656 Yibo Cao repo NA NA fmt
transact 2022-07-25 19:22:31.374952 Richard Berg repo NA NA fmt
brrrr-lib 2022-07-21 04:55:02.83546 repo NA NA fmt
zeronet_peerdb 2022-06-26 22:54:06.937329 Ansho Rei repo NA NA fmt
paru 2022-06-26 00:10:08.197846 Lulu repo NA NA fmt
bs 2022-06-23 04:00:18.128625 Graydon Hoare repo NA NA fmt
chikorokoCheckypf 2022-06-20 11:06:55.297721 repo NA NA fmt
zeronet_tracker 2022-06-14 22:51:02.128308 Ansho Rei repo NA NA fmt
zeronet_protocol 2022-06-14 22:45:26.020389 Ansho Rei repo NA NA fmt
scoundrel 2022-05-26 01:20:45.557485 Miroslav repo NA NA fmt
bit-cursor 2022-05-23 20:50:06.475809 repo NA NA fmt
scoundrel-macro 2022-05-05 13:04:42.167098 Miroslav repo NA NA fmt
udbserver 2022-04-22 13:32:25.833152 Bet4 repo NA NA fmt
texc-config 2022-04-19 21:10:52.929627 Mustafif repo NA NA fmt
texc-web 2022-04-19 18:57:48.958692 Mustafif repo NA NA fmt
texc-utils 2022-04-19 18:55:06.970934 Mustafif repo NA NA fmt
texc-latex 2022-04-19 18:49:22.3306 Mustafif repo NA NA fmt
tex-rs 2022-04-19 18:47:32.723522 Mustafif repo NA NA fmt
twisted 2022-04-10 09:20:23.745941 Declan Rixon repo NA NA fmt
matex 2022-02-24 19:21:47.082713 Mustafif repo NA NA fmt
pacmanconf 2022-02-16 19:45:28.686599 Lulu repo NA NA fmt
cini 2022-02-16 19:43:53.066067 Lulu repo NA NA fmt
restruct_derive 2022-02-13 15:36:43.84144 repo NA NA fmt
restruct 2022-02-13 15:36:28.413841 repo NA NA fmt
sawtooth-sdk 2022-02-03 19:15:49.277905 Ryan Beck-Buysse repo NA NA fmt
for_each_repeat 2022-01-27 12:40:30.242457 repo NA NA fmt
yaxpeax-nd812 2022-01-22 02:37:47.665019 iximeow repo NA NA fmt